Naar een gelijk speelveld voor ouders in het basisonderwijs? Onderzoek naar de toelating op basisscholen in Amersfoort

De gemeente Amersfoort streeft naar gelijke kansen in het onderwijs en wil een onderzoek laten doen naar het beleid en de praktijk van de aanmelding en inschrijving bij de Amersfoortse basisscholen. Dit onderzoeksproject onderzoekt dit en bekijkt of er daarbij sprake van een gelijk speelveld voor ouders bij de wettelijke inschrijving van hun kind op 3-jarige leeftijd en bij zij-instroom.

Doel

De doelstelling van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe het beleid en de praktijk van aanmelden en inschrijven eruit ziet op basisscholen in Amersfoort en of er daarbij sprake is van een gelijk speelveld voor ouders bij de wettelijke inschrijving van hun kind op 3-jarige leeftijd en bij zij-instroom.

Resultaten

De volgende onderdelen worden meegenomen in dit onderzoek:

 • Een onderzoek naar het beleid en de praktijk van het aanmelden en toelaten met daarbij aandacht voor de lokale situatie in Amersfoort en de mogelijke verschillen tussen de wijken en/of scholen;
 • De ervaringen van ouders; 
 • Concrete handvatten over hoe we in Amersfoort transparanter aanmeldbeleid vorm kunnen geven

Looptijd

01 januari 2023 - 01 mei 2023

Aanpak

Om het beleid en de praktijk rondom het aanmelden en inschrijven van leerlingen in kaart te brengen worden achtereenvolgens (a) websites en beleidsdocumenten van de schoolbesturen geanalyseerd, (b) semi-gestructureerde interviews met schoolleiders en (c) semi-gestructureerde interviews met ouders gehouden en geanalyseerd.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Anton Boonen
  • Lector
  • Lectoraat: Duurzame Gemeenschappen
 • Marlijn Dingshoff
  Marlijn Dingshoff
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie Zorg en Ondersteuning, Duurzame Gemeenschappen

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

We werken samen met Kenniscentrum Gemengde Scholen.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Anton Boonen

 • Lector
 • Lectoraat: Duurzame Gemeenschappen