Missiegedreven omgevingen. Een conceptueel model van de HU Kenniscentra

The Rainbow Crossing Utrecht

We worden volop geconfronteerd met complexe maatschappelijke vraagstukken, zoals de energietransitie en de gezondheidskloof. Rond dit soort complexe vraagstukken wordt samen geleerd, gewerkt, geïnnoveerd en onderzoek verricht, in uiteenlopende omgevingen. Om deze grensoverstijgende omgevingen te duiden, worden uiteenlopende concepten gehanteerd, zoals lab, learning community, ecosysteem, hybride leeromgeving en vele varianten daarop.

De vier kenniscentra van de HU (Gezond & Duurzaam Leven, Digital Business & Media, Leren en Innoveren en Sociale Innovatie) hebben de handen ineengeslagen om het conceptuele speelveld te verkennen en een gezamenlijk conceptueel model te ontwikkelen om grensoverstijgende, missiegedreven omgevingen beter te kunnen duiden.

Voor wie?

Het conceptuele model is ontwikkeld voor professionals die onderzoek doen of samenwerken aan missiegedreven vraagstukken.

Resultaten

Het conceptuele model voor missiegedreven omgevingen waarbij grensoverstijgend samen wordt geleerd, gewerkt, geïnnoveerd en onderzoek wordt verricht, kan worden verkend vanuit de volgende vragen:

Alle onderdelen in één document:

Looptijd

01 oktober 2021 - 01 september 2022

Wil je samenwerken of heb je een vraag?