Meer impact door samenwerking

Canvas Meer impact samenwerking

Hoe kunnen sociale ondernemingen en reguliere ondernemingen elkaar versterken om de maatschappelijke uitdaging voor mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt effectiever te adresseren? Dat is de centrale vraag in dit onderzoek. 

Doel

Dit onderzoek heeft tot doel om nieuwe kennis te ontwikkelen ten aanzien van verschillende vormen van samenwerking tussen sociale ondernemingen gericht op arbeidsparticipatie en reguliere ondernemingen die (meer) impact willen maken op het gebied van inclusief werkgeverschap.

Resultaten

Met de resultaten willen we bijdragen aan kennisontwikkeling over nieuwe samenwerkingsvormen en systeemverandering waarin inclusief werkgeverschap vanzelfsprekend wordt.

Minidocu - Meer impact door samenwerking

Looptijd

01 september 2021 - 31 augustus 2023

"Onderzoek geeft verdieping en verspreiding van kennis over sociaal ondernemerschap en vooral over de vele manieren waarin bedrijven invulling geven aan arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen met vele talenten."

Aanpak

De onderzoeksopzet is verdeeld in vier fasen.

 • In de eerste fase zullen alle deelnemende ondernemingen afzonderlijk geanalyseerd worden om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop elke onderneming (meervoudige) waarde creëert.
 • Vervolgens zullen alle deelnemende ondernemingen afzonderlijk geanalyseerd worden om de (al dan niet) bestaande samenwerkingsrelaties tussen sociale en reguliere ondernemingen in kaart te brengen. 
 • In de derde en vierde fase zoeken we actief naar manieren waarop gezamenlijk meer waarde kunnen creëren. 
 

Betrokken HU-onderzoekers

 • Leendert de Bell
  • Lector
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk
 • Astrid Bolland | Docent-onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk
  Astrid Bolland
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk
 • Eva Hijmans | Onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk
  Eva Hijmans
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk
 • Linda Bakker | Onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk
  Linda Bakker
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk

Betrokken lectoraten

Impact in de praktijk

Hieronder zijn twee voorbeelden van succesvolle samenwerkingen te zien om arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen te realiseren.

Relevantie/impact

Het onderzoek draagt bij aan de Banenafspraak tussen Overheid en Bedrijfsleven. Zie opnaarde100000.nl: een initiatief van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Linda Bakker | Onderzoeker | Organiseren van Waardig Werk

Linda Bakker

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Organiseren van Waardig Werk