Lesgeven over huiselijk geweld en kindermishandeling in het hbo

Teach

Deze pagina bevat een zelfscan die opleiders helpt om in kaart te brengen in hoeverre de studenten van de eigen opleiding de kennis, vaardigheden en moed kunnen ontwikkelen om adequaat te handelen bij signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld. Daarnaast biedt deze pagina een virtuele kast met lesmaterialen en werkvormen die docenten kunnen gebruiken om hun studenten deze kennis, vaardigheden en moed te helpen ontwikkelen.

Doel

Het doel van dit project is een impuls te geven aan de hbo-opleidingen in het sociale domein om breed aandacht te besteden aan huiselijk geweld en (kinder)mishandeling in hun curricula. Het percentage kinderen en volwassenen dat in een onveilige situatie moet leven omdat ze te maken hebben met kindermishandeling of huiselijk geweld is in Nederland al zo’n 15 jaar onveranderd gebleven. Eén van de manieren om dit percentage te verminderen, is ervoor te zorgen dat professionals (in spe) beter in staat zijn en de moed hebben om adequaat te reageren op signalen van onveiligheid. Deze website is ontwikkeld voor en door docenten in het hoger beroepsonderwijs die deze professionals opleiden. 

Resultaten

Zelfscan en een kast met lesmaterialen (kennis, vaardigheden en professionele moed) rondom het reageren op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Looptijd

01 december 2021 - 01 januari 2023

Aanpak

De zelfscan en kast zijn ontwikkeld volgens het double-diamond-model, in nauwe samenspraak met onderzoekers, docenten, studenten, ervaringsdeskundigen en professionals uit het werkveld.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?