Kenniswerkplaats Zorgvuldig Data Delen

Lees meer over het verstandig gebruik van AI

Over de Kenniswerkplaats Zorgvuldig Data Delen

Datagebruik en omgang met persoonsgegevens gaan in bijna elke toekomstige baan op hbo-niveau een rol spelen. Er kan veel misgaan bij datagebruik, voor personen en organisaties. Dat betekent dat alle instituten van de HU moeten nadenken over hoe zij hun toekomstige professionals hierop gaan voorbereiden. De vraag is of dat op dit moment adequaat en efficiënt gebeurt.

Doel

Door over het vraagstuk van zorgvuldige omgang met data en persoonsgegevens HU-breed in overleg te gaan, en samen onderwijs te ontwikkelen, willen we het onderwijsniveau voor de hele HU verbeteren. 

Resultaten

  • Overzicht van mogelijkheden voor instituten en lectoraten om samen te werken en overzicht creëren van hiaten in het curriculum op zorgvuldig datagebruik.
  • Een HU-kenniswerkplaats rond datagebruik en persoonsgegevensdelen zodat iedereen die met dit thema bezig is elkaar kan ontmoeten en ondersteunen in de noodzakelijke ontwikkelingen. 
  • Nieuw ontwikkeld onderwijsaanbod.

Looptijd

01 februari 2023 - 31 december 2028

Nieuws & Downloads

Zorgvuldig data delen in de organisatie
De inventarisatie is afgerond! Net voor de zomer van 2023 kunnen we opmaken wat de aanwezigheid is van ‘zorgvuldig data delen’ in curricula en in de organisatie, wat nog ontbreekt. Bekijk de resultaten via de download onderaan. 

Terugblik bijeenkomst ‘Wat zet je wel en niet in Chat GPT’
Op donderdag 16 november 2023 hebben deelnemers van de Kenniswerkplaats zich gebogen over de ontwikkeling van een onderwijsproduct. Hieronder vind je een download van het korte verslag, inclusief de presentatie van student Evan over hoe je jongeren kunt benaderen.

Zijn studenten ‘stageklaar’? 
De stageperiode: vaak het eerste professionele optreden van studenten. Het is belangrijk dat zij goed voorbereid zijn, als het gaat om het gebruik van bedrijfsgegevens, persoons- en onderzoeksgegevens. In februari en april 2024 hebben we met docenten, Praktijkbureau, privacy officers etc. de stagiair journey in kaart gebracht. Welke beslissingen nemen studenten, welke ondersteuning vanuit de HU is er al, wat ontbreekt? Het is work in progress: de stagiair journey is hieronder te downloaden.

Aanpak

Eerste fase: Interviews met diverse instituten over aanwezigheid van relevante onderdelen in curricula, in de organisatie aanwezige kennis en wat nog ontbreekt.
Om de maand is er een kenniswerkplaatsbijeenkomst, waar we:

  • elkaar ondersteunen in het identificeren welke toevoegingen per opleiding nodig zijn, 
  • een teach-the-teacher plek vormen, bv aan de hand themabijeenkomsten,
  • huidige producten inventariseren en daar waar nodig producten ontwikkelen die ter beschikking worden gesteld aan alle opleidingen binnen de HU, soms juist context afhankelijk en daarmee maar voor een klein aantal opleidingen relevant.

Focus van deze kenniswerkplaats ligt op de studenten als toekomstige professional.

 

Impact

Toewerken naar versterking van het onderwijs opdat alle toekomstige professionals in staat zijn op een kritische en systematische manier na te denken over het omgaan met data.

Betrokken HU-onderzoekers

Cofinanciering

De Kenniswerkplaats krijgt financiering vanuit Samen Digitaal en het HU-Veiligheidslab.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Anke van Gorp | onderzoeker | Lectoraat Kennisanalyse Sociale Veiligheid

Anke van Gorp

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Zorg en Veiligheid