Jongerenparticipatie-en inspraak in de gemeente Vijfheerenlanden

Op welke manieren kunnen jongeren op een duurzame wijze betrokken kunnen worden bij het ontwikkelen, vormgeven en uitvoeren van het beleid en de besluitvorming binnen de gemeente Vijfheerenlanden? Daar doet het lectoraat Participatie & Stedelijke Ontwikkeling onderzoek naar.   

Doel

Het doel van het onderzoek is om samen met de jongeren en professionals inzicht te krijgen in de manier waarop jongereninspraak- en participatie opgezet kan worden en te onderzoeken wat dat betekent voor de wijze waarop de gemeente jongeren bevraagt en hoe inspraak van jongeren onderdeel kan worden van het gemeentelijke beleid (en gemeenteraad).

Resultaten

Dit onderzoek werkt toe naar de volgende beoogde opbrengsten (ondersteund vanuit het PRIME framework; zie Greven & Andriessen, 2019):

 • Ten behoeve van kennisontwikkeling ontwikkelen we een beknopte en toegankelijke onderzoeksrapportage
 • Ten behoeve productontwikkeling ontwikkelen we een tools/activiteiten om jongereninspraak- en participatie te verhogen. 
 • Ten behoeve van persoonsontwikkeling willen we inzicht bij jongeren en professionals ontwikkelen met betrekking tot de manier waarop zij op een passende en betekenisvolle wijze kunnen participeren en inspraak kunnen hebben bij gemaakte keuzes binnen de gemeente.
 • Ten behoeve van systeemontwikkeling ontwikkelen we inzichten om het beleid rondom jongereninspraak-en participatie binnen de gemeente Vijfheerenlanden vorm te geven. 

"Op welke wijze kan jongereninspraak- en participatie binnen gemeente Vijfheerenlanden worden vormgegeven en opgezet en onderdeel worden van het gemeentelijke beleid/ gemeenteraad? "

Looptijd

01 oktober 2021 - 01 oktober 2022

Aanpak

Binnen dit participatief actieonderzoek worden jongeren en professionals actief betrokken in het onderzoeksproces. Kenmerk van participatief actieonderzoek is dat de onderzoeksactiviteiten niet alleen gericht zijn op het vergaren van kennis en inzichten, maar ook gericht zijn op het verbeteren van het handelen. Dit betekent dat we concrete acties en activiteiten opzetten, uitvoeren en monitoren om jongereninspraak-en participatie binnen de gemeente Vijfheerenlanden vorm te geven. 

Betrokken HU-onderzoekers

 • Anton Boonen
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling
 • Lucian Stan
  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Participatie en Stedelijke Ontwikkeling, Organiseren van Waardig Werk