Je ogen uitkijken: duurzame toetsbekwaamheid in het hbo

Onderzoekers in overleg

Het project 'Je ogen uitkijken' is gestart vanuit een vraag van de Vereniging Hogescholen. Het project is gericht op het ondersteunen van hogescholen bij de duurzame verankering van aandacht voor toetsbekwaamheid in het hbo. Het gaat dan bijvoorbeeld om BKE/SKE-professionalisering voor hbo-docenten en het Protocol Afstuderen, gericht op de kwaliteit van afstudeerprogramma's.

Doel

Het startpunt van het project Je Ogen Uitkijken was de rapportage 'Zienderogen vooruit' (2017), waarin aanbevelingen staan over de duurzame implementatie van BKE/SKE en Protocol Afstuderen. Dit project werd uitgevoerd binnen het Netwerk Toetsbekwaamheid, waarin kennis en ervaringen worden gedeeld en gezamenlijk kennis wordt ontwikkeld over toetsen en beoordelen in het hoger (beroeps)onderwijs. Oprichters van het Netwerk Toetsbekwaamheid (voorheen Netwerk BKE/SKE) zijn Liesbeth Baartman (HU) en Tamara van Schilt-Mol (HAN).

Resultaten

  • Website www.toetsbekwaamheid.nl waarop informatie te vinden is over het landelijke netwerk toetsbekwaamheid.
  • Herijkte landelijke kwaliteiten voor de BKE/SKE, ontwikkeld in samenwerking met alle hogescholen. Deze kwaliteiten worden door alle hogescholen gebruikt voor de vormgeving van professionalisering voor hbo-docenten en vervangen de eerdere BKE/SKE leeruitkomsten. Op www.toetsbekwaamheid.nl staat de rapportage, filmpjes en een artikel over voortdurende toetsbekwaamheid
  • Voor het Protocol Afstuderen zijn op www.toetsbekwaamheid.nl handvatten, filmpjes en werkvormen te vinden.
  • In het professionaliseringsalfabet staan tal van werkvormen, voorbeelden en materialen.
  • Het Netwerk Toetsbekwaamheid organiseert bijeenkomsten voor netwerkvertegenwoordigers en de Week van de Toetsbekwaamheid

Looptijd

01 januari 2019 - 01 juli 2022

Aanpak

In het project werden alle hogescholen vertegenwoordigd in de ‘kerngroep’. Hier werd samengewerkt aan werkwijzen, hulpmiddelen en de opzet van het flankerende onderzoek. Het project Je Ogen Uitkijken werd uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Hogescholen en gefinancierd door de Vereniging Hogescholen en OCW.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

We werken samen in het Landelijk Netwerk Toetsbekwaamheid. Opdrachtgever is de Vereniging Hogescholen. Projectleiding ligt bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Utrecht. Zie ook de website van het project

Wil je samenwerken of heb je een vraag?