Je ogen uitkijken: duurzame toetsbekwaamheid in het hbo

Onderzoekers in overleg

Het project 'Je ogen uitkijken' is gestart vanuit een vraag van de Vereniging Hogescholen. Het project is gericht op het ondersteunen van hogescholen bij de duurzame implementatie van BKE/SKE-professionalisering voor hbo-docenten en het Protocol Afstuderen 2.0 (kwaliteit van afstudeerprogramma's).

Doel

Startpunt is de rapportage 'Zienderogen vooruit' (2017) waarin aanbevelingen staan over de duurzame implementatie van BKE/SKE en Protocol Afstuderen 2.0. We werken verder vanuit het landelijke onderzoek naar de implementatie van BKE-trajecten (2017) en de pilots met Protocol Afstuderen (2017).

Resultaten

  • Versterking van het landelijk netwerk toetsbekwaamheid en de samenwerking tussen hogescholen.
  • Tools en instrumenten waarmee opleidingen en hogescholen (beter) kunnen werken met Protocol Afstuderen 2.0 en de kwaliteit van hun afstuderen kunnen verbeteren en borgen.
  • Inzicht in wat 'duurzame toetsbekwaamheid' betekent voor de hogescholen en hoe dat vorm kan krijgen in BKE/SKE-trajecten.

Looptijd

01 januari 2019 - 01 oktober 2022

Aanpak

In het project worden alle hogescholen vertegenwoordigd in de ‘kerngroep’. Hier wordt samengewerkt aan werkwijzen, hulpmiddelen en de opzet van het flankerende onderzoek. Twee keer per jaar worden regio-bijeenkomsten georganiseerd voor alle hogescholen. Deelnemers kunnen dan zelf aan de slag met de opbrengsten van het project.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

We werken samen in het Landelijk Netwerk Toetsbekwaamheid. Opdrachtgever is de Vereniging Hogescholen. Projectleiding ligt bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Utrecht. Zie ook de website van het project

Wil je samenwerken of heb je een vraag?