Hybride werken door penitentiair inrichtingswerkers

In 2021 deden drie studenten van de master Forensisch Sociale Professional onderzoek in twee penitentiaire inrichtingen naar de opvattingen van penitentiair inrichtingswerkers naar zorg en veiligheid in hun werk. Op grond van die data is in het voorjaar 2021 in een penitentiaire inrichting een vervolgonderzoek uitgevoerd.

Doel

Meer inzicht verwerven in hoe penitentiaire inrichtingswerkers hybride werken (balans vinden tussen zorg en veiligheid) vormgeven.

Resultaten

  • Een overzicht van geclusterde opvattingen over zorg en veiligheid onder inrichtingswerkers;
  • Handvatten hoe daar in wering en in scholing/training/begeleiding op in te spelen. 

Looptijd

01 mei 2021 - 30 september 2022

Aanpak

Het onderzoek wordt uitgevoerd volgens de Q methodologie. 32 penitentiair inrichtingswerkers sorteren 43 uitspraken over het werken op het continuüm van zorg en veiligheid naar belangrijkheid en brengen zo hun opvatting daarover in beeld. Op basis van een statistische en inhoudelijke analyse volgt een schets van drie profielen (clusters van gedeelde opvattingen) die te onderscheiden zijn.

Betrokken HU-onderzoeker

Betrokken lectoraten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marie-Jose Geenen

Marie-José Geenen

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Werken in Justitieel Kader