Hoe kunnen modebedrijven consumenten bewegen naar een duurzame kledingkast?

We produceren en consumeren meer mode dan we nodig hebben, met te veel impact op mens en milieu. Mode aankopen zijn vaak impulsief en worden ter plekke, in de winkel besloten. Daar ligt dus een kans, maar wanneer gaan we als consument vaker voor duurzame mode kiezen, en hoe kunnen duurzame mode retailers ons daartoe verleiden?

Doel

Annuska werkt vanuit Lectoraat Marketing en Customer Experience (HU) samen het Copernicus Institute of Sustainable Development (Universiteit Utrecht) aan promotie onderzoek. Het doel van haar promotieonderzoek is om vanuit marketing perspectief bij te dragen aan duurzaamheidsdoelstellingen en consumenten te bewegen naar een duurzame kledingkast.

Resultaten

Het promotie onderzoek heeft de vorm van een monografie. Tussentijds worden deelresultaten verspreid, bijvoorbeeld in de vorm van blogs bij SWOCC, samenwerking met het UU Sustainable Behavior team & UU fashion onderzoekers, bijdrage aan (internationale, academische) congressen zoals PLATE, en door kennis te delen in onderwijs op de Hogeschool Utrecht (bijv. in de Minor ‘Marketing van duurzame oplossingen’).

In een deel van het onderzoek wordt het SHIFT framework gehanteerd als analytische lens. In onderstaande kennisclip legt Annuska deze lens kort uit.

iFrame:

Looptijd

01 november 2020 - 31 december 2024

Aanpak

Dit mixed-method onderzoek kent vier deelstudies, waaronder 1) literatuuronderzoek naar factoren die consumenten beïnvloeden om duurzame mode te kiezen, 2) interviews met duurzame mode retailers hoe zij consumenten overtuigen, 3) een verdiepende vergelijking tussen twee perspectieven voor Resale, en 4) kwantitatief onderzoek.

Betrokken HU-onderzoekers

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Annuska Tubast

Annuska Toebast

  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Marketing & Customer Experience