Het verbeteren van de besluitvorming bij overheidsinstanties door het inzetten van Decision mining

Uitkomsten van besluitvorming bij overheidsinstanties kunnen gemakkelijk de publieke waarde vergroten of schenden. In dit onderzoek wordt een nieuwe, aan besluitvormingsondersteuning gerelateerde methode ontwikkeld om een positieve bijdrage aan de publieke waarde te leveren.

Doel

Hoewel de besluitvorming deels wordt beveiligd door op regels gebaseerde
procedures die deze professionals moeten volgen, en deels door
informatiesystemen, is decision mining een nieuwe techniek die, eenmaal
correct toegepast, de kwaliteit van de besluitvorming voor publieke waarde
zou kunnen verbeteren.

Aanpak

Door samen te werken met een reeks overheidsinstanties (Belastingdienst,
UWV, IND, DUO, SVB, NVWA en Rijkswaterstaat) kunnen technologieën
worden ontwikkeld voor het kunnen toepassen van decision mining. Dit ook
met als doel uiteindelijk inzetbaar te kunnen zijn bij deze instanties.

 

Resultaten

 • Het ontdekken van uitdagingen van decision mining bij
  overheidsinstanties

Het ontwikkelen van technieken voor:

 • Het ontdekken van beslissingen uit data door middel van decision mining
 • Beslissingen op conformiteit controleren door middel van decision mining
 • Beslissingen verbeteren door middel van decision mining, vanuit een
  perspectief van publieke waarde
 • Develop a method for using decision mining.

 

Looptijd

20 november 2020 - 20 november 2025

Cofinanciering

Dit onderzoek wordt gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor
Wetenschappelijk Onderzoek

Betrokken HU-onderzoekers

 • Johan Versendaal | lector | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren
  Johan Versendaal
  • Lector
  • Lectoraat: Betekenisvol Digitaal Innoveren
 • Koen Smit | onderzoeker | lectoraat Betekenisvol Digitaal Innoveren
  Koen Smit
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Betekenisvol Digitaal Innoveren
 • Sam Leewis
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Betekenisvol Digitaal Innoveren

Samenwerking met kennispartners

Sam Leewis

 • Onderzoeker
 • Lectoraat: Betekenisvol Digitaal Innoveren