Rieke van Bemmel werkt vanaf februari 2020 als onderzoeker bij het lectoraat Beroepsonderwijs. Ze doet promotieonderzoek naar het ontwerpen van een responsief curriculum voor lerarenopleidingen in het hoger beroepsonderwijs.

Vanaf 2015 werkt Rieke als docent en onderwijskundige bij Instituut Archimedes waar zij is ze betrokken bij het herontwerp van de curricula van alle veertien lerarenopleidingen en diverse innovatieprojecten. Daarnaast verzorgt zij onderwijs in het generieke deel van de lerarenopleiding.

Rieke heeft twintig jaar ervaring als leerkracht in het primair Onderwijs. Op zoek naar verdieping in haar vak, besloot ze in 2011 de master Onderwijskundig ontwerp en advisering te gaan doen aan de Universiteit Utrecht. In 2015 studeerde ze af en is zich sindsdien gaan richten op het opleiden van leraren. Haar focus ligt voornamelijk op ontwerpvraagstukken die te maken hebben met flexibilisering van de lerarenopleidingen.

Expertises

  • Lerarenopleiding
  • Curriculumontwerp 
  • Flexibilisering in het hoger onderwijs

"We onderzoeken hoe we samen met scholen op flexibele en responsieve wijze toekomstbestendige leraren kunnen opleiden."

Rieke van Bemmel


Presentaties

Van Bemmel, R., Zitter, I., & De Bruijn, E. (2022, April). Toekomstbestendig leraren opleiden: het verkennen van een responsief curriculum voor het opleiden van leraren in het hoger beroepsonderwijs. Lunchlezing Kenniscentrum Leren en Innoveren, Utrecht/online.

Van Bemmel, R., Zitter, I., & De Bruijn, E. (2022, August). Exploring the concept of a responsive curriculum in teacher education.Paper presentation at the EARLI SIG14 conference, Paderborn, Germany.

In de media

Podcast Hybride Leeromgevingen

Een responsief curriculum ontwikkelen, hoe doe je dat? Een podcast van Fontys Hogescholen waarin Rieke van Bemmel samen met twee andere promovendi de vraag beantwoordt.

Luister naar de podcast

Wil je samenwerken of heb je een vraag?