Het beoefenen van Urban Sports in de openbare ruimte

De gemeenten Stichtse Vecht en Utrecht willen graag voorzien in het beoefenen van Urban Sports in de openbare ruimte, dit op het gemeentegrenzen liggend gebied ‘Zuilense Vecht’. Samen met professionals en jongeren wordt gekeken naar hoe de programmering voor Urban Sports er op Zuilense Vecht uit kan zien.

Doel

Het uiteindelijke doel is de oplevering van een softwareadvies voor Zuilense Vecht. Daarnaast is het belangrijk om kennis en methodiek van het tot stand komen van het ontwikkelproces van deze software te borgen, als voorbeeld voor toekomstige urban sportparken.

Resultaten

Kennisbundeling met concrete aanbevelingen programmering Zuilense Vecht voor sport-, jongeren- en welzijnswerk. Kennisbundeling middels blauwdruk waarin proces en werkwijze tot de concrete aanbevelingen van een programmering op een urban sportpark gefaciliteerd kunnen worden.

Downloads en links

Looptijd

01 maart 2022 - 28 februari 2023

Aanpak

Project loopt in twee fasen. Fase 1 betreft leren van eerdere ervaringen van ontwikkelprocessen van software van andere urban sportparken middels interviews met professionals. Fase 2 betreft co-design sessies met beide gemeenten, professionals en jongeren.

Jongerenparticipatie en meiden in Urban Sports

Binnen het project wordt ingezet op participatie van jongeren en kinderen (8-14 jaar) in het meedenken over de softwareprogrammering. Daarbij worden specifiek de wensen en behoeften van meiden meegenomen.

Betrokken HU-onderzoekers

Relevantie en impact

Het project draagt bij aan kennis over gemeentegrensoverstijgende samenwerkingsverbanden. Daarnaast wordt er kennis opgedaan en geborgd over het programmeren van ongeorganiseerde sporten. Hierdoor kunnen kennis en opbrengsten van Zuilense Vecht op meer locaties benut worden.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Karlijn van Ramshorst

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Co-Design, Duurzame Gemeenschappen