MKB Gamechangers – GDPR Pitstop: tool voor game developers

Bij de behandeling van kinderen worden soms ook games ingezet, die bijna altijd bijzondere persoonsgegevens (nl. over gezondheid) van kwetsbare mensen (nl. kinderen) verwerken. Het is cruciaal dat de games zich houden aan de AVG. Onze tool helpt daarbij.

Doel

Game developers kennis geven over en bewust maken van AVG-richtlijnen zodat ze hun zorggames voor kinderen (waar ze bijzondere persoonsgegevens van kwetsbare personen verzamelen) kunnen ontwikkelen binnen de grenzen van de wet

Resultaten

Met behulp van de GDPR Pitstop kan een gamedeveloper tijdens het game-ontwikkelproces steeds goed nagaan of alles nog klopt met de AVG. De uitslag van de game geeft concrete aanwijzingen waar nog werk te doen is als het over data gaat. 

De GDPR-tool is gratis en is te vinden via deze link: AVG Tool - GDPR PITSTOP Op dit moment zijn we bezig om de tool te vertalen in het Engels.

Looptijd

01 september 2021 - 30 juni 2022

Aanpak

De GDPR Pitstop is in co-creatie met game developers en AVG experts gemaakt.  We hebben een methode gezocht om de juridische complex balans gezocht tussen wat juridisch nog klopt en wat in gewone-mensen-taal nog begrijpelijk was. Studenten van de faculteit recht en studenten van de opleiding CMD hebben daarbij een waardevolle bijdrage geleverd hebben bij het testen van de tool.

Relevantie/impact van het project 

De Nederlandse game industrie bestaat uit veel kleine partijen in opdracht games ontwikkelen, waaronder zorggames. Een deel van deze  game developers weet weinig van de AVG en heeft onvoldoende financiële ruimte om in het ontwikkelproces expertise in te kopen. Om die reden proberen ze het gebruik van gegevens zoveel mogelijk te vermijden, maar merken dat sommige opdrachtgevers een goede reden hebben om gegevens te verzamelen.

De GDPR Pitstop heeft als doel game developers en ontwikkelaars te sterken in data geletterdheid en juridisch bewustzijn binnen relatie met de AVG-wetgeving en deze toegankelijk te maken. De tool stelt de developer in staat om tijdens de ontwikkeling van de game een quickscan en een deepscan uit te voeren en ontvangt aanbevelingen in begrijpelijke taal. Op die manier kan de game tijdens het ontwikkelproces aangepast worden aan de eisen van de AVG.

 

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Faculteit recht Universiteit leiden

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Tamara Marantika

Tamara Marantika

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Human Experience & Media Design