Fysio Future Lab: technologie in beweegzorg

Studenten bij whitebord

Het Fysio Future Lab werkt aan succesvol inzetten en gebruiken van nieuwe technologie binnen de beweegzorg. Uitgangspunt is dat technologie de kwaliteit van de zorg en de kwaliteit van leven van de patiënt kan verbeteren.

Doel

We willen nieuwe technologie in beweegzorg naar de beroepspraktijk en het onderwijs brengen. Dat kan voordelen opleveren voor de gezondheid van burgers. Dit doen we door wetenschappelijk onderzoek te verrichten, ontwikkelaars en eindgebruikers met elkaar te verbinden en (toekomstige) beweegzorgprofessionals te informeren en inspireren.

Resultaten

In de eerste 1,5 jaar van het Fysio Future Lab hebben we diverse pilotstudies uitgevoerd rondom de bruikbaarheid van digitale toepassingen in de beweegzorg: Physitrack, MemoRide, Range of Monitor en Inmotion VR. Medio 2019 hebben we onze aanpak vernieuwd.

Jaarlijks organiseren we nu vier bijeenkomsten met het fieldlab. Tijdens de bijeenkomsten is er altijd ruimte is voor vragen en/of ideeën uit de praktijk, en komt er altijd een ontwikkelaar langs om feedback te vragen ten aanzien van zijn (prototype) product. 

Daarnaast hebben er diverse "klankbordsessies" plaatsgevonden, waarin er in 1,5 uur tijd met beweegzorgprofessionals, docenten en de ontwikkelaar kritisch opbouwend wordt gekeken naar de toepasbaarheid en bruikbaarheid van het product. Verder hebben we in 2021 het informatieve platform BeweegTech gelanceerd (www.beweegtech.nl). Op deze website kunnen (toekomstige) fysio- en oefentherapeuten op zoeken naar beschikbare technologie, alsmede de eigenschappen en kwaliteit. 

 

Looptijd

01 december 2016 - 01 september 2024

Aanpak

Het Fysio Future Fieldlab

Het fieldlab bestaat uit een kerngroep van zo’n 30 (toekomstige) beweegzorgprofessionals met daaromheen een flexibele schil. Binnen het fieldlab wordt door middel van co-creatie met ontwikkelaars bijgedragen aan de totstandkoming van technologische toepassingen die aansluiten bij de beroepspraktijk.

Een informatief e-platform over beweegzorgtechnologie

Het platform ‘beweegzorgtechnologie’ is een platform dat (toekomstige) beweegzorgprofessionals inspireert en informeert over beschikbare nieuwe technologie binnen de beweegzorg (zoals medische apps, beweeggames, sensoren en VR-technologie) en faciliteert dat per patiënt de best passende technologie opgezocht kan worden.

Wetenschappelijk onderzoek

Er wordt onderzoek uitgevoerd rondom de randvoorwaarden om nieuwe technologie te integreren binnen de beweegzorg. Dit onderzoek richt zich bijvoorbeeld op ontwikkelingen op de integratie van nieuwe technologie in bestaande routines binnen de beweegzorg, benodigde competenties (21st century skills), co-creatie, implementatie en business modellen rondom nieuwe technologie.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Bij dit project wordt samengewerkt met:

  • Bedrijven die beweegzorgtechnologie aanbieden. En/of startup-programma’s die hen ondersteunen.
  • Beweegzorgprofessionals en hun patiënten die deelnemen aan het fieldlab.

Studenten en docenten van de Hogeschool Utrecht, met name van het Instituut voor Bewegingsstudies.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Sander van de Hoef

Sander van de Hoef

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovatie van Beweegzorg