Future Factory

Het Future Factory consortium, waar lectoraat Nieuwe Energie in de Stad onderdeel van is, bestaat uit ervaren partijen die zich realiseren dat de 200.000 woningrenovaties per jaar die in het klimaatakkoord beoogt worden een enorme innovatie opgave met zich mee brengt. Het consortium bevat de meest succesvolle producenten/leveranciers van diepe renovatie proposities in Nederland, die weten wat het betekent om te industrialiseren en te digitaliseren. 

Doel

Het doel van de Future Factory is  jaarlijks (vanaf 2025) 25.000 renovaties leveren die passen op 40% van woningen in Nederland. De renovatie proposities zijn zowel voor de particuliere eigenaren als verhuurders beschikbaar via op hen afgestemde lever- en saleskanalen. De renovatie behelst een combinatie van betaalbare isolatiesystemen en fossielvrije energiesystemen

Resultaten

  • Creëren van tenminste twee productiefaciliteiten, binnen beoogde looptijd van 5 jaar, voor de productie van renovatiepakketten voor ca. 5.000 woningrenovaties per jaar; met significante verbeteringen in kwaliteit en kostprijs.
  • Ontwikkelen van een productiefaciliteit voor het produceren van dak en gevelelementen met daarin geïntegreerde energiesystemen met een capaciteit van 25.000 woningrenovaties per jaar, voor woningen die typologisch veel voorkomen (ca. 3,5 miljoen woningen in Nederland).
  • Er zal bijgedragen worden aan het verbeteren van marktcondities, zodat consumenten een aantrekkelijk product krijgen welke ze via begrijpelijke en aantrekkelijke verkoopkanalen kunnen aanschaffen, binnen passende regelgevende kaders.
 

Looptijd

01 januari 2020 - 31 januari 2024

Aanpak

Het consortium ontwikkelt vanuit een programmatische aanpak de Future Factory, waar het lectoraat onderzoek doet voor de partners ten behoeve van het behalen van de doelstellingen. Met onze ruime ervaring ontwikkelen wij samen met de bedrijven integrale totaaloplossingen en bouwdelen voor de renovatiemarkt. We maken hierbij gebruik van onze expertise op het gebied van:

  • Installatietechniek
  • Bouwkunde
  • Productie en uitvoeringstechniek
  • ICT

De Utrechtse aanpak
De Hogeschool Utrecht experimenteerd hier met een verdere doorontwikkeling van het interdisciplinair onderwijs. In het bijzonder zal Embedded Design Research (EDR) worden onderzocht om de verbinding concreet te maken tussen onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven op de thema’s van Future Factory. EDR houdt concreet in dat onderzoekers en studenten samen bij bedrijven participeren in het creëren van oplossingen/inzichten. Studenten en onderzoekers haken in op lopende ontwikkelingen (R&D) van bedrijven binnen Future Factory. Hierdoor blijft het onderzoek en onderwijs niet theoretisch, maar worden de resultaten praktisch toepasbaar voor bedrijven. Dit heeft een duidelijke relatie met de missie van het HBO (en MBO) om meer praktijkgericht onderzoek uit te voeren. 

Onderwijsvormen die gekoppeld worden zijn bijvoorbeeld: integrale projectgroepen, stage, minors en afstuderen. Hierin wordt onderscheid gemaakt in ontwerpen en uitvoeren.

 

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Rc-Panels b.v., Rc Panels is producent van geprefabriceerde gevels en daken voor de renovatiemarkt. De focus van Rc Panels is het rendabel krijgen van aantrekkelijke “in een keer goed” renovaties met vergaande energiebesparing zodat deze flexibel zijn voor vele soorten fossiel vrije energiesystemen (BENG, NOM en NOM-ready renovaties).

Dijkstra Draisma b.v., Bouwgroep Dijkstra Draisma(DD) is een producent van gevel elementen voor schilrenovaties. Daarnaast is DDaanbieder van totale NOM renovaties, waarin energiemodules, gevelelementen en daken ervoor zorgen dat de woningen voldoen aan de bijbehorende NOM kwaliteit en verplichtingen. Binnen deze propositie verzorgt DDde totale begeleiding, bewonerscommunicatie, Energie Prestatie Vergoeding en verplichtingen daaromtrent en de renovatie.

Factory Zero b.v., Factory Zero is een producent van energiemodules met een sterke bouwkundige integratie. Het doel van Factory Zero is om continue te blijven zoeken naar oplossingen die de kostprijs van haar producten kunnen verlagen en de kwaliteit fors kan verbeteren.

Itho Daalderop, Itho Daalderop streeft ernaar om mensen plezieriger te laten wonen, werken en leven -met een assortiment dat bestaat uit verwarmings-, tapwater-, ventilatie-en regeltechniekoplossingen. Duurzaamheid staat aan de basis van deze ontwikkelingen.

Solarge B.V., TBI, Orange Climate, Reimarkt b.v., Buro de Haan, Dura Vermeer, Enervalis, Aeroscan,  Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Dit project wordt uitgevoerd met ondersteuning vanuit de MMIP 3&4 regeling van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat en het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.
 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Rogier Laterveer | onderzoeker | lectoraten Building Future Cities, Nieuwe Energie in de Stad

Rogier Laterveer

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Nieuwe Energie in de Stad