De impact van taalontwikkelingsstoornissen bij kinderen

logopediste en kind oefenen met ballen

Bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) komt de taalontwikkeling niet goed op gang. Dit kan gevolgen hebben voor de communicatie in het dagelijks leven. Kinderen verschillen in de mate waarin ze communicatief redzaam zijn.

Doel

Het doel van dit onderzoek is het beschrijven van de impact van taalproblemen en het bevorderen van functioneringsgerichte diagnostiek en behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). 

We onderzoeken welke omgevings- en persoonlijke factoren van invloed zijn op de communicatieve redzaamheid van jonge kinderen met TOS. Daarnaast onderzoeken we de klinimetrische eigenschappen van FOCUS-34-NL. Dit is een oudervragenlijst waarmee de logopedist de impact van de TOS op het dagelijks leven van jonge kinderen kan meten (Thomas-Stonell, Oddson, Robertson, Walker & Rosenbaum, 2012).

Resultaten

Onderzoeksproject ENGAGE
In het praktijkgerichte onderzoeksproject ENGAGE ontwikkelden we met ouders van kinderen met TOS en professionals uit verschillende disciplines een definitie van het begrip ‘communicatieve redzaamheid’.

De definitie luidt: “Communicatieve redzaamheid is het begrijpen en begrepen worden in een sociale context door het inzetten van verbale en/of non-verbale communicatieve vaardigheden.”

Gesprekstool ENGAGE
Samen met logopedisten en ouders van een kind met TOS ontwikkelden we de gesprekstool ENGAGE

Hiermee kan de logopedist het perspectief van (de ouders van) het kind een centrale plaats in de behandeling geven en goed inspelen op de hulpvraag.

TO-ENGAGE
Dit onderzoek loopt. Na afloop vind je hier een samenvatting van de resultaten.

Looptijd

01 mei 2018 - 30 april 2022

Aanpak

Beïnvloeding communicatieve redzaamheid
We onderzoeken welke factoren invloed hebben op de communicatieve redzaamheid van jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Tijdens workshops met logopedisten toetsen we de resultaten op bruikbaarheid. We willen kunnen verklaren hoe de ontwikkeling van de communicatieve redzaamheid van jonge kinderen met TOS verloopt.

Workshop HU Logopediesymposium 22-03-2019, inclusief resultaten.

Onderzoek oudervragenlijst
Daarnaast onderzoeken we de inhoudsvaliditeit, structurele validiteit, constructvaliditeit, betrouwbaarheid en interpreteerbaarheid van FOCUS-34-NL; een oudervragenlijst waarmee de logopedist de invloed van de taalontwikkelingsstoornis op het dagelijks leven van jonge kinderen kan meten.

In TO-ENGAGE ontwikkelen we kennis over hoe TOS ingrijpt op het dagelijks functioneren van jonge kinderen met TOS. Deze kennis kan worden toegepast bij het ontwikkelen van effectieve interventies. Daarnaast ontwikkelen we instrumenten die het perspectief van ouders een centrale plaats in de behandeling geven en die logopedisten ondersteunen bij het bevorderen van de participatie van jonge kinderen met TOS.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Ingrid Singer | Onderzoeker | Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
  Ingrid Singer
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie
 • Ellen Gerrits | lector | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
  Ellen Gerrits
  • Lector
  • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie
 • Rob Zwitserlood | onderzoeker | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
  Rob Zwitserlood
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie

Samenwerking met kennispartners

 • Professionals werkzaam in instellingen voor zorg en onderwijs voor kinderen met spraak- en taalontwikkelingsstoornissen
 • Een instelling voor kinderopvang en scholen voor basisonderwijs in de regio Utrecht
 • Logopediepraktijken in de vrije vestiging, ouder- en patiëntenverenigingen

Financiering
Het promotieonderzoek wordt gefinancierd met de promotievoucher van de Hogeschool Utrecht voor docent-onderzoekers.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Ellen Gerrits | lector | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie

Ellen Gerrits

 • Lector
 • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie