Complexiteit van onderwijsinnovatie

Onderwijsvernieuwingen worden vaak complex genoemd en dit wordt gezien als oorzaak voor het mislukken van onderwijsvernieuwingen. Er ontbreekt empirie in de onderwijskundige literatuur over complexiteit bij onderwijsvernieuwingen. In dit project onderzoeken we wat onderwijsvernieuwingen complex maakt en ontwikkelen we een raamwerk om complexiteit te duiden.

Doel

Het doel van dit project is om inzicht te krijgen wat onderwijsinnovaties complex maakt. Zit de complexiteit bijvoorbeeld in het: inhoudelijke, sociale, contextuele of psychologische aspect? Een beter inzicht in de complexiteit leidt tot ideeën hoe de complexiteit hanteerbaar of gereduceerd kan worden.

Resultaten

 • Inzicht in factoren die complexiteit bepalen
 • Nieuw raamwerk om complexiteit in de praktijk te kunnen duiden
 • Inzicht welke interventies betrokkenen toepassen om complexiteit te hanteren

Looptijd

01 mei 2022 - 01 juli 2024

Aanpak

In een exploratieve studie worden drie omvangrijke onderwijsinnovaties als cases onderzocht in het: Voortgezet onderwijs, Middelbaar beroepsonderwijs en Hoger beroepsonderwijs. Per case wordt een focusgroepsessie gehouden. In de focusgroepsessie staan enkele lastige momenten (in retrospectief) in de onderwijsvernieuwing centraal. Data wordt geanalyseerd op een denkkader voor complexiteit.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Harry Rorije
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Organiseren van Verandering in Onderwijs
 • Ansfrida Vreeburg | promovendus lectoraat Normatieve Professionalisering
  Ansfrida Vreeburg
  • Promovendus
  • Lectoraat: Normatieve Professionalisering
 • Remco Coppoolse | onderzoeker | lectoraat Normatieve Professionalisering
  Remco Coppoolse
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Organiseren van Verandering in Onderwijs
 • Klaas Doorlag
  Klaas Doorlag
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Organiseren van Verandering in Onderwijs

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Ansfrida Vreeburg | promovendus lectoraat Normatieve Professionalisering

Ansfrida Vreeburg

 • Promovendus
 • Lectoraat: Normatieve Professionalisering