Communicatief toetsen in het moderne vreemdetalenonderwijs

Lesuur Engels

Moderne vreemde talen-docenten op middelbare scholen willen zich meer richten op de communicatieve kant van taalonderwijs. Bestaande taaltoetsen sluiten niet altijd aan op de leerdoelen. Hoe kunnen we toetsen aanbieden waarin communicatie centraal staat? Welke gevolgen heeft dit voor de manier van lesgeven?

Doel

We onderzoeken hoe een toetsprogramma gericht op communicatieve taalvaardigheden eruit moet zien en wat er nodig is om zo'n programma aan te bieden in het voortgezet moderne vreemde talen onderwijs. Hiermee willen we het toetsprogramma laten aansluiten op het onderwijs van moderne vreemde talen, waarin communicatie steeds belangrijker is.

Praktijkverkenning

In de eerste fase van het project is de praktijk van het Nederlandse vreemdetalenonderwijs verkend op het gebied van didactiek en toetsing. Ruim 130 leraren hebben een vragenlijst ingevuld. Vervolgens is de mate van samenhang tussen leerdoelen, didactiek en toetsing onderzocht door in tien verschillende talensecties docenten te interviewen, toetsen te analyseren, lessen te observeren en leerlingen te bevragen. De resultaten van de inventarisatie laten een gebrek aan samenhang zien tussen deze drie elementen: de leerdoelen zijn communicatief, maar de aangeboden toetsen en leeractiviteiten niet of niet voldoende.

Aanpak

De tweede zogenaamde ontwerpgerichte projectfase is nu gestart. Een professionele leergemeenschap is gevormd, bestaande uit 21 vreemdetalendocenten uit 15 verschillende scholen. Ze hebben zich een schooljaar lang gebogen over de vraag: “Minder en beter toetsen: hoe doe je dat?” Aan de hand van theorie en praktijkervaringen hebben ze in co-creatie een voorstel gemaakt voor een haalbaar communicatief en formatief toetsprogramma voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De betrokken docenten zijn momenteel het ontwikkelde materiaal aan het uitproberen in hun praktijk. Na evaluatie en bijstelling zal komend schooljaar (2020/2021) de verbeterde versie van het materiaal in een tweede cyclus geïmplementeerd worden op minstens tien nieuwe scholen. Tot nu toe zijn de ervaringen van zowel docenten als leerlingen positief.

Resultaten

Dit onderzoek loopt. Na afronding vind je hier een samenvatting van de resultaten. We zullen de resultaten daarnaast beschikbaar maken via een proefschrift en presentaties op conferenties en studiedagen voor docenten.

Looptijd

01 september 2018 - 31 augustus 2022

Masterstudenten moderne vreemde talen die lesgeven in het derde leerjaar van het VO kunnen meedoen aan het onderzoek.

Betrokken HU-onderzoekers

Catherine van Beuningen (hoofddocent Talenonderwijs en Meertaligheid, Hogeschool van Amsterdam) is als copromotor bij dit project betrokken.

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Charline Rouffet | onderzoeker | lectoraat Didactiek van de Moderne Vreemde Talen

Charline Rouffet

  • Promovendus
  • Lectoraat: Meertaligheid en Onderwijs