CERTIF-AI

factory hall
Kwaliteitscontroles in productieprocessen in de maakindustrie zijn vaak destructief en daarmee niet duurzaam. In dit project onderzoeken we hoe door toepassing van process mining op real time sensor data de kwaliteitscontrole al tijdens het productieproces kan worden uitgevoerd en potentiële problemen vroegtijdig ontdekt.

Doel

Het doel van het project is om op basis van realtime data de kwaliteit van het eindproduct van het productieproces te kunnen voorspellen en waar nodig het productieproces bij te sturen. Hiermee kan de industrie duurzamer werken.

Resultaten

Het project levert een AI software toolkit op met methoden en algoritmen voor toepassing in de productieprocessen in verschillende industrieën.

Looptijd

15 januari 2021 - 15 november 2024

Aanpak

Nieuwe process mining algoritmes worden ontwikkeld en getoetst in case studies bij verschillende industriële bedrijven. Op basis van de uitkomsten wordt een software toolkit ontwikkeld voor toepassing in de praktijk.

Betrokken HU-onderzoekers

Impact op onderwijs

Studenten van instituut voor ICT gaan, samen met studenten van TU Eindhoven, cases studies uitvoeren bij verschillende industrieën.

Cofinanciering

Wil je samenwerken of heb je een vraag?