Bots of Trust - een interdisciplinair discours

Bots of Trust
Dit promotieproject richt zich op Conversational Agents en hun rol in de dienstverlening in het publieke domein. Geautomatiseerde vormen van communicatie komen steeds vaker voor. Dit roept vragen op over het opbouwen van relaties, vertrouwen, vormen van servicegebruik en data-ethiek.

Doel

De interdisciplinaire studie onderzoekt kritisch hoe de interacties van burgers met Conversational Agents het vertrouwen in publieke organisaties vormgeven.

Resultaten

  • Inzichten over huidig en eerder onderzoek naar vertrouwen en Conversational Agents door middel van een systematisch literatuuronderzoek
  • Identificatie van ‘trust markers’ in gebruikersinteracties met bots
  • Inzichten over opvattingen en reacties van burgers op verschillende gradaties van antropomorfisering in CA-design
  • Begrip over de rol van Conversational Agents in de citizen journey

 

Looptijd

01 januari 2023 - 01 januari 2027

Aanpak

Er zullen vier onderzoeken worden uitgevoerd, afgestemd op dimensies van vertrouwen. Deze studies gaan over concepten van vertrouwen, identificeren ‘trust markers’ in mens-bot-dialogen, voeren experimenten uit rond mens-bot-relaties en onderzoeken de rol van CA's in de burgerreis door digitale diensten.

Afstudeerproject Chatbots en Voice assistants

Tijdens het onderzoeksproject Bots of Trust (BOT) zijn er verschillende mogelijkheden om met studenten samen te werken aan een gerelateerd vraagstuk zoals chatbots en/of voice assistants en hoe deze vorm geven aan vertrouwen in verschillende sectoren.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Het onderzoek is aanbevolen door Gemeente Utrecht, YDigital & Infomedics 

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Rhied Al-Othmani

  • Promovendus
  • Lectoraat: Marketing & Customer Experience