BEP27

BEP27
Het lopende Bird’s Eye Perspective onderzoek ontwikkelen we door naar een leeromgeving 3.0 waarin wij de mogelijkheden van conversatie analyse en algoritmes toepassen op sociale media berichten. De leeromgeving tracht communicatieprofessionals te trainen in het opmerken van opkomende issues in het online gesprek. 

Doel

Het project heeft als doel communicatieprofessionals inzicht te bieden in effecten van taalgebruik in online discussies met het risico op issuevorming.

Resultaten

We ontwikkelen een leeromgeving, die communicatieprofessionals van – met name – overheden in staat stelt om hun online acti­viteiten verder te professionaliseren.

Looptijd

01 november 2023 - 31 oktober 2027

Aanpak

Na de projecten Goed Gereageerd en 360 Newsroom zal het BEP27 project niet alleen de analyses van sociale media berichten uitbreiden en automatiseren, en het algoritme verder trainen en verfijnen, maar ook de mogelijkheid tot sociale media analyses verkennen, en de dagelijkse gang van zaken in de newsrooms onderzoeken. We doen dit met behulp van etnografie, context en discoursanalyses, interviews, artificial intelligence en smart education.

Betrokken HU-onderzoekers

 • Annette Klarenbeek
  Annette Klarenbeek
  • Lector
  • Lectoraat: Communicatie in Digitale Transitie
 • Tim de Winkel
  Tim de Winkel
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Communicatie in Digitale Transitie
 • Marije Vrijmoeth
  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Communicatie in Digitale Transitie
 • Anne Kessels
  • Promovendus
  • Lectoraat: Communicatie in Digitale Transitie
 • Peter Jonker
  Peter Jonker
  • Lectoraat: Communicatie in Digitale Transitie
 • Inge Blauw
  • Docent-onderzoeker
  • Lectoraat: Communicatie in Digitale Transitie

"We hebben enorme behoefte aan verdieping van interactie online in de vorm van een tool, een algoritme evenals een handreiking voor rapportage van online analyse zou enorm behulpzaam zijn."

Prorail

Relevantie van het project

We beschouwen het gehele project als een leeromgeving, waarin alle consortiumpartners vanuit hun eigen expertise actief deelnemen aan het onderzoeks- en ontwerptraject. Vanaf de start wordt alle relevante kennis en inzichten die in de loop van het project worden ontwikkeld, zowel binnen als buiten het samenwerkingsverband, met elkaar gedeeld. De partners spelen hierbij een grotere rol bij de verspreiding ervan, omdat ze daar zelf belang bij hebben. Na afronding van het project wordt de leeromgeving geplaatst op de website van de Hogeschool Utrecht. Hiermee kunnen we realiseren dat elke communicatieprofessional in Nederland de leeromgeving kan gebruiken.

Studenten van Hogeschool Utrecht worden door middel van onderzoeks- en afstudeerprojecten betrokken bij de uitvoering van de activiteiten van de werkpakketten. Projec­tresultaten worden als casestudies geborgd in het curriculum van de HU-instituten Communicatie en Marketing.

Samenwerkingspartners

Vereniging Nederlandse Gemeenten, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Ministerie van Algemene Zaken, Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Prorail, Gemeente Oldambt, Provincie Utrecht, RVO Unit Omgevingskennis, Obi4Wan, Logeion, Politie, Loughborough University, Radboud Universiteit, Wageningen Universiteit, Hogeschool Arnhem, Hogeschool Amsterdam.

Co-financiering

Dit onderzoek is medegefinancierd door Regieorgaan SIA onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Inge Blauw

 • Docent-onderzoeker
 • Lectoraat: Communicatie in Digitale Transitie