Artros real-time feedback bij knieartrose

Zwangere man en een vrouw
Therapietrouw is veelal laag onder patiënten met knieartrose. Dit beïnvloedt behandeluitkomsten negatief, aangezien de mate van therapietrouw een grote invloed heeft op behandeluitkomsten. Real-time feedback op het looppatroon met behulp van sensortechnologie kan de mate van therapietrouw vergroten, aangezien de patiënt op het juiste moment de juiste feedback ontvangt.

Doel

Binnen het Artros-project worden gebruikerseisen –en wensen geïnventariseerd die fysiotherapeuten en patiënten met knieartrose stellen aan sensortechnologie, alvorens die gebruikt kan worden in de dagelijkse praktijk. Daarbij wordt onderzocht of het mogelijk is om met het dragen van een beweegsensor gunstige en ongunstige looppatronen van elkaar te onderscheiden.

Resultaten

  • Inventarisatie in de gebruikerseisen -en wensen die fysiotherapeuten en patiënten met knie-artrose stellen aan sensortechnologie om real-time feedback te geven op het looppatroon.
  • Inzicht in de mogelijkheden die sensortechnologie biedt om gunstige en ongustige looppatronen van elkaar te onderscheiden onder patiënten met knie-artrose.

Looptijd

01 januari 2024 - 01 januari 2025

Aanpak

Om de gebruikerseisen -en wensen te inventariseren worden focusgroepen gehouden met fysiotherapeuten en patiënten met knie-artrose. De mogelijkheden van sensortechnologie worden onderzocht aan de hand van een cross-sectioneel onderzoek, waarbij gezonde deelnemers en patiënten met knieartrose gemeten worden tijdens het uitvoeren van verschillende looppatronen.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Ruben Stekelenburg

Ruben Stekelenburg

  • Promovendus
  • Lectoraat: Innovatie van Beweegzorg