Dr. Stijn Bollinger is werkzaam als senior onderzoeker bij het lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek. Daarnaast is hij hoofddocent bij het Instituut voor Recht met als aandachtsgebied ‘onderzoekend vermogen’ en Legal Empowerment.

In 2013 heeft Stijn Bollinger zijn PhD-onderzoek afgerond naar de ontwikkeling van de Nederlandse verzorgingsstaat en hoe deze in de 20e eeuw heeft doorgewerkt op de identiteit van het Leger des Heils als onderdeel van de Nederlandse faith-based civil society.

Stijn doet, samen met collega Ritie van Rooijen, sinds 2013 onderzoek naar ’veilige onzekerheid’. Onzekerheid maakt deel uit van leer- en werkprocessen van de hedendaagse professional en student; Veilige Onzekerheid richt zich op het productief kunnen hanteren van deze onzekerheid in de dagelijkse praktijk. Op basis van het onderzoek worden (educatieve) tools ontwikkeld met diverse partners.

Expertises

  • Onderwijskundig onderzoek
  • Geschiedkundig onderzoek
  • Sociaal Juridische Dienstverlening

 


Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Stijn Bollinger

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek