Veilige Onzekerheid

Onderzoekers in overleg

Studenten en professionals ervaren onzekerheid in professionele situaties en leersituaties. Welke onzekerheid beleven ze? Hoe gaan ze ermee om? En wat helpt om deze onzekerheid te hanteren? Deze vragen staan centraal in dit onderzoeksproject naar Veilige Onzekerheid.

Doel

Via dit onderzoeksproject willen Stijn Bollinger en Ritie van Rooijen concrete inzichten krijgen in de onzekerheid waarmee studenten en professionals te maken krijgen in hun leer- en werkprocessen. Deze inzichten zetten we om in praktische (leer)middelen die helpen om deze onzekerheid productief te maken. Zowel studenten, docenten als professionals kunnen deze middelen inzetten. 

Een belangrijk uitgangspunt van het concept Veilige Onzekerheid is dat onzekerheid die ervaren wordt een drijvende kracht kan zijn. Om deze onzekerheid te kunnen erkennen, verkennen en te hanteren, moet men zich voldoende veilig voelen.

Resultaten

Bollinger, Stijn, Pim van Heijst & Behzad Assadolahi (2014) ‘Onzekerheid in praktijk. Utrechtse vraagstukken op het gebied van onderzoeksonderwijs’, in: Bollinger, Stijn en Hans van ’t Blik (red.) (2014) SJD en de nieuwe kwetsbaarheid. Een caleidoscopische blik op 25 jaar Sociaal Juridische Dienstverlening. Den Haag: Sdu Uitgevers, pp 157-166

Bollinger, Stijn (2014) ‘The quest for “safe uncertainty” in student research’ (E-paper) Conference on Innovation in Higher Education, SRH University Heidelberg, 4-5 december 2014, pp.22-30.

Butter, René en Stijn Bollinger (2015) ‘Onderzoeksonderwijs binnen de pedagogiek. Balanceren tussen onderzoeksinspiratie, praktische relevantie en methodische grondigheid.’, in: Bekker, Jan, et al. (red.) (2015) De pedagoog in de spotlights. Opvoedingsidealen vanuit verschillende contexten. Amsterdam: Uitgeverij SWP, pp 105-114.

Bollinger, S., & Rooijen, R. van, (2016) Veilige Onzekerheid en de onderzoekende houding van hbo-studenten. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs 34 (2), 44-57

Bollinger, Van Rooijen & Munneke (2017) ‘Mapping of Safe Uncertainty in the research process’ (conference paper) International CORE-conference on Innovation in Higher Education Learning Spaces, SRH University Heidelberg, 30-11-2017.

'Ga positief om met Stress van studenten' (Trouw, sept. 2019)

Aanpak

In het onderzoeksproject Veilige Onzekerheid doen we praktijkgericht participatief onderzoek. We doen dit samen met de studenten en professional om wie het gaat. We werken met verschillende complementaire onderzoeksbenaderingen en -methoden die kwalitatief van aard zijn.

Betrokken HU-onderzoekers

  • Stijn Bollinger
    • Onderzoeker
    • Lectoraten: Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek

Samenwerking met kennispartners

We werken in dit onderzoeksproject samen met opleidingen binnen de HU (w.o. Instituut voor Recht, Ecologische Pedagogiek) en buiten de HU. Op internationaal gebied werken we samen met University of Gdansk (Polen), Universidad Politècnica de Valencia (Spanje), TUAS (Finland), SRH (Duitsland), Innocamp (Polen) en Business Academy Aarhus (Denemarken).

Nieuws en evenementen

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Stijn Bollinger

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek