Martijn Rietbergen | onderzoeker | lectoraat Nieuwe Energie in de Stad

Martijn Rietbergen

Onderzoeker

Martijn Rietbergen is werkzaam als onderzoeker bij het Lectoraat Nieuwe Energie in de Stad. Zijn promotieonderzoek ging over de effectiviteit van publieke en private beleidsinstrumenten voor energiebesparing, zoals de meerjarenafspraken over energiebesparing en de CO2-Prestatieladder. 

Nu werkt hij als projectleider aan diverse internationale projecten zoals een ERASMUS+ capacity building project over Smart Sustainable Cities in Azië, een INTERREG-project over de introductie van elektrische bussen, en een NRO Comenius Teaching Fellowship-project over Communities of Practise for Smart Sustainable Cities.

Martijn Rietbergen is ook hogeschooldocent bij de HU, waar hij een minor coördineert over Smart Sustainable Cities en doceert over onderwerpen zoals duurzaamheid, energiebesparing en duurzame energie. Daarnaast is hij ook werkzaam als associate consultant bij het Institute for European Energy and Climate Policy.

Expertises

  • Energie-efficiëntie
  • Duurzame energie, energiebeleid en -management
  • Smart Sustainable Cities

Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Martijn Rietbergen | onderzoeker | lectoraat Nieuwe Energie in de Stad

Martijn Rietbergen

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Nieuwe Energie in de Stad