Voor elkaar, voor voedsel, tegen energieongelijkheid

Dit project richt zich op het bestrijden van energiearmoede via voedselbanken. Met partners als Energie-U, Adviesbureau Jonge Milieuadvies en de voedselbank in Utrecht streven we naar een effectieve en innovatieve aanpak binnen het sociale domein.

Studenten van de Hogeschool Utrecht van de minor Smart Sustainable Cities worden betrokken om onderdelen van de aanpak te ontwikkelen. Dit project wordt gefinancierd door een KIEM-subsidie van Regieorgaan SIA en is geïnspireerd door het Horizon 2020-project ENPOR.

Doel

Ons project heeft als doel energiearmoede te bestrijden via het sociale domein, met de voedselbank als focus. We onderzoeken hoe een effectieve bedrijfsmatige aanpak voor energiearmoedebestrijding ontwikkeld kan worden, met als onderdeel van de aanpak een energiebox, energiecoaching, en energieklusdiensten.

"Sommige bewoners hebben een latente hulpvraag om energie te besparen. We kunnen iets voor ze betekenen, maar weten ze niet goed te bereiken."

Jurgen Tielbeke
Jonge Milieuadvies

Resultaten

  • Integratie van sociaal domein in aanpak
  • Ontwikkeling van doeltreffende communicatiestrategie
  • Opstellen van een solide businessplan
  • Evaluatie met schatting van de impact
  • Publicatie van bevindingen en successen

Looptijd

01 september 2023 - 31 augustus 2024

Aanpak

Het project wordt gerealiseerd door het analyseren van de huidige situatie en het uitvoeren van drie ontwerpsprints gericht op communicatiestrategie, kansen voor samenwerking met het sociale domein en duurzame bedrijfsmodellen. De implementatie beoogt uitvoering en monitoring.

Meedoen?

We staan open voor je ideeën en suggesties. Ook als je op de hoogte wilt blijven van ontwikkelingen rondom dit project, kun je hier je gegevens achterlaten.

Impact

Voor de HU is de innovatievraag vernieuwend, omdat er een brug wordt geslagen tussen het sociale domein en de energietransitie. De beoogde resultaten van dit project dragen in de beroepspraktijk bij aan de ontwikkeling van een aanpak voor energiearmoede, waarbij specifieke doelgroepen (mensen met multidimensionale problematiek) effectiever worden bereikt. Ook wordt er een sterker netwerk opgebouwd met vrijwilligers in buurten, energieklussers, geldinzameling, aanschaf en opslag van energiebesparende maatregelen.

Betrokken HU-onderzoekers

Betrokken lectoraten

Samenwerking met kennispartners

Dit project wordt uitgevoerd in samenwerking met het HU Centre of Expertise Smart Sustainable Citiesexterne link.

Adviesbureau De Jonge Milieuadviesexterne link (JMA) ondersteunt gemeenten bij het realiseren van doelstellingen op het gebied van afvalverwerking, voedselverspilling en duurzaamheid. In het advies nemen ze mee een technische oplossing, maar ook organisatorische, sociale factoren en milieuzorgaspecten. Energiebox externe linkis één van de projecten opgezet door JMA.

Energiecoöperatie Energie-Uexterne link is een lokale energiebeweging waarin Utrechtse bewoners duurzame energie en energiebesparing thuis, in hun buurt en in de stad Utrecht aanjagen, organiseren en bewaken. Energie-U kent veel energieambassadeurs, energieklussers en andere vrijwilligers, in alle buurten van Utrecht.

Wil je samenwerken of heb je een vraag?