Marion Uitslag | Onderzoeker | Toegang tot het Recht en Werken in Justitieel Kader

Marion Uitslag

Onderzoeker

Marion Uitslag heeft na de afronding van de hbo-opleidingen Cultureel Werk en Maatschappelijk Werk geruime tijd als maatschappelijk werkster in het Pieter Baan Centrum gewerkt. Gedurende deze periode heeft zij Nederlands Recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Sinds 2001 is zij werkzaam als MfN-registermediator en rechtbankmediator bij de rechtbanken Midden-Nederland, Overijssel en Gelderland. Marion is gespecialiseerd in bemiddeling, zowel in het bedrijfsleven, de professionele dienstverlening, de (semi-)publieke sector alsook binnen het strafrecht.

Binnen Hogeschool Utrecht is Marion verantwoordelijk voor verschillende modules op het gebied van Conflicthantering en Mediation, werkt als trainer in de minor Mediation en is coördinator van de summercourse ‘Conflict Resolution and Mediation Skils’ Zij verzorgt trainingen in binnen- en buitenland en werkt mee aan verschillende congressen op het gebied van mediation en conflictbemiddeling.

In de periode (mei 2009 – december 2010) was Marion projectleider van het SIA RAAK onderzoek ‘Versterking van professionele handelwijzen’, uitgevoerd onder de vlag van het Kenniscentrum Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht. Zij is betrokken bij het – nu nog lopende - SIA RAAK onderzoek ‘Strafrechtmediation: geborgd in kwaliteit’. Dit onderzoek vindt plaats vanuit de Lectoraten Toegang tot het Recht en Werken in een justitieel kader.

Expertises

  • MfN-registermediator
  • Rechtbankmediator
  • Professionele handelswijzen

Publicaties

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Marion Uitslag | Onderzoeker | Toegang tot het Recht en Werken in Justitieel Kader

Marion Uitslag

  • Onderzoeker
  • Lectoraten: Toegang tot het Recht, Werken in Justitieel Kader