Marieke Peeters

Onderzoeker
Marieke Peeters werkt sinds 9 mei 2022 als onderzoeker binnen het lectoraat Artificial Intelligence (AI). Ze onderzoekt hoe kunstmatige intelligentie op een verantwoorde manier kan worden ingezet. Deelvragen binnen haar onderzoek zijn onder meer welke risico’s de toepassing van AI introduceert binnen verschillende sectoren, en hoe deze kunnen worden opgemerkt, gemonitord, en ingeperkt. 

Na 10 jaar onderzoek rondom mens-AI samenwerking, maakte ze de stap naar het bedrijfsleven, waar ze als analytics translator werkte. Toen begon ze met het vertalen van haar eerder opgedane kennis naar vraagstukken rondom Responsible Applied AI. Ze combineert kennis en kunde uit verschillende domeinen, zoals toegepaste cognitieve psychologie, AI, ethiek, en user-centered design.

AI heeft prachtige mogelijkheden, maar er is helaas ook nog veel mis met de manier waarop we het nu inzetten. Marieke wil zich daarom graag inzetten om de ontwikkelingen op het gebied van toegepaste AI in goede banen te leiden.

Expertises

  • Responsible Applied AI
  • Human-Centered Design
  • Applied Cognitive Psychology

In de media

 


Publicaties


Heb je een vraag of wil je samenwerken?

Marieke Peeters

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Artificial Intelligence