Liesbeth Haverkort | onderzoeker | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Liesbeth Haverkort

Onderzoeker

Dr. Liesbeth Haverkort was 30 jaar werkzaam als diëtist in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Zij was betrokken bij de (experimentele) dieetbehandelingen van peroxisomale en mitochondriale ziekten en begeleidde (oncologische) patiënten bij aan voeding gerelateerde klachten rond grote maag-darmoperaties.

In 2005 rondde zij haar universitaire masteropleiding Evidence Based Practice (EBP) bij de Universiteit van Amsterdam af. Dit was de opmaat voor het opzetten en uitvoeren van diverse aan voeding gerelateerde onderzoeken. Dit resulteerde in 2014 in het proefschrift ‘The value of nutritional assessment in major abdominal surgery.’

"Een gezonde, goed samengestelde voeding draagt bij aan het optimaal functioneren van het lichaam."

Vanaf september 2015 is zij werkzaam aan Hogeschool Utrecht bij het het lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg, de opleiding Mondzorgkunde en de vakgroep Voeding. Haar ervaring binnen de diëtetiek wil zij in het lectoraat inzetten om de toegevoegde waarde van voeding bij gezondheid en ziekte onder de aandacht te brengen.

Expertises

  • Voeding bij gezondheid/ziekte
  • Voedingstoestand
  • Lichaamssamenstelling

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Liesbeth Haverkort | onderzoeker | lectoraat Innovaties in de Preventieve Zorg

Liesbeth Haverkort

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Innovaties in de Preventieve Zorg