Overgewicht en Leefstijl in zorgopleidingen

Overgewicht neemt in Nederland sterk toe. Daarom is er in het Nationaal Preventieakkoord een groot aantal maatregelen opgenomen om overgewicht tegen te gaan.
Bij preventie en behandeling van overgewicht dienen zorg- en welzijnsprofessionals niet alleen aandacht te hebben voor de voeding, maar ook voor bewegen, gezonde leefstijl en achterliggende problematiek. 
 

Doel

Structurele aandacht voor voeding, bewegen, gezonde leefstijl en een brede blik op de achterliggende problematiek in het curriculum en samenwerking in de keten bij  minimaal vier geneeskunde opleidingen en 20% van de opleidingen tot verpleegkundige (MBO en HBO).

Resultaten

In 2021 bij vier geneeskunde opleidingen en 20% van de opleidingen verpleegkunde (MBO en HBO) extra, structurele aandacht binnen het curriculum over voeding, bewegen, ontspanning en achterliggende problematiek bij overgewicht.

Looptijd

01 juni 2019 - 31 maart 2023

Aanpak

1: Heldere structuur en betrokkenheid van diverse organisaties en communicatieplan.

2: PvA en borgen relevantie, actualiteit, kwaliteit en juistheid informatie in het nieuwe curriculum. 

3: Ontwikkelen en inbedden onderwijs voor 4 medische, 5 HBO-V en 9 MBO-V opleidingen.

Betrokken HU-onderzoeker

Samenwerking met kennispartners

Alliantie Voeding in de Zorg  
Partnerschap Overgewicht Nederland