Hanneke Tuithof is vanaf augustus 2021 hoofddocent gammadidactiek in lectoraat curriculumvraagstukken. Zij doet onderzoek naar gammadidactiek, leergebied Mens en Maatschappij en ontwikkeling van vakdidactische kennis. Samen met docenten, scholen, curriculumontwikkelaars worden mogelijkheden voor het vormgeven van een M&M-curriculum beschreven en onderzocht.

Hanneke Tuithof is vakdidacticus geschiedenis, geeft nascholing en begeleidt onderzoek van docenten en studenten. Vanaf 1996 doet ze dat bij de Universiteit Utrecht en van 2010-2017 werkte ze bij Hogeschool Utrecht. In 2017 promoveerde ze met een onderzoek naar vakdidactische kennisontwikkeling. Van 2017-2020 was zij lector didactiek van de gammavakken bij Fontys.

Ze doet onderzoek naar curriculumvraagstukken en is zelf ook een curriculumontwikkelaar en -adviseur. Ze is betrokken geweest bij Curriculum.nu, de herijking van de Canon van Nederland en de herziening van de syllabus voor het examen geschiedenis havo-vwo. Vanuit het lectoraat zal ze interdisciplinair onderwijs ontwikkelen en onderzoeken samen met opleiders van IA en ITT.

Expertises

  • Gammadidactiek
  • Vakdidactische kennisontwikkeling
  • Curriculumontwikkeling

Publicaties


Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Haydeé Ceballos | onderzoeker | Wiskundig en analytisch vermogen van professionals

Haydeé Ceballos

  • Promovendus
  • Lectoraat: Wiskundig en Analytisch vermogen van Professionals