Gerda Bruinsma MSc (1965) is logopedist, hogeschooldocent aan de opleiding Logopedie en sinds 1 september 2011 onderzoeker bij het Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie. Zij doet promotieonderzoek naar de effectiviteit van logopedie bij kinderen met taalontwikkelingsstoornissen.

In haar werk als logopedist had ze vaak vragen over het effect van haar behandeling en ontstond de wens om zich te verdiepen in wetenschappelijk onderzoek. Zij rondde de master Logopediewetenschap af, waarbij zij merkte dat er nog weinig effectonderzoek is gedaan naar de logopedische behandeling bij taalontwikkelingsstoornissen.

In 2014 is zij gestart met haar promotieonderzoek, waarmee ze hoopt bij te dragen aan het verder verbeteren van de logopedische zorg, zodat kinderen met taalontwikkelingsstoornissen volwaardig kunnen participeren in onze maatschappij.
Gerda Bruinsma is tevens docent aan de opleiding logopedie, de premaster logopediewetenschap en post-hbo-cursussen voor logopedisten en zij is coördinator van de afstudeerfase van de opleiding logopedie.

Expertises

  • Taalontwikkelingsstoornissen
  • Effectonderzoek
  • Onderzoekend vermogen hbo-student

Publicaties


Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Gerda Bruinsma | onderzoeker | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie

Gerda Bruinsma

  • Onderzoeker
  • Lectoraat: Logopedie: Participatie door Communicatie