Gebruik van voorzetsels bij kinderen met TOS

Auteurs Hanneke Snieders , Inge Lijten , Evelien van Klaveren , Suzanne Jansen-Spit , Gerda Bruinsma
Gepubliceerd in Nederlands Tijdschrift voor Logopedie
Publicatiedatum 2021
Lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
Soort publicatie Artikel

Samenvatting

Het oefenen van voorzetsels komt regelmatig voor in de logopedische behandeling van kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Desondanks biedt wetenschappelijke literatuur nog nauwelijks informatie over het voorzetselgebruik van deze kinderen. In dit onderzoek is het voorzetselgebruik van kinderen met TOS onderzocht aan de hand van spontane taalanalyses. Hierbij werd gekeken naar de frequentie en de variëteit van voorzetsels die werden gebruikt, en naar de voorzetselfouten die werden gemaakt. De resultaten werden vergeleken met taalsamples van zich normaal ontwikkelende kinderen met een vergelijkbare talige leeftijd én zich normaal ontwikkelende kinderen met een vergelijkbare kalenderleeftijd. Het voorzetselgebruik van kinderen met TOS bleek niet te verschillen van dat van zich normaal ontwikkelende kinderen met een vergelijkbare talige leeftijd. De kinderen met TOS gebruikten daarentegen wel minder voorzetsels en een kleinere variëteit aan voorzetsels dan kinderen met een vergelijkbare kalenderleeftijd. Het aantal en het type fouten verschilde niet. De conclusie is daarom dat de ontwikkeling van voorzetsels niet afwijkend, maar vertraagd lijkt te verlopen bij kinderen met TOS.

Aan deze publicatie werkten mee

  • Gerda Bruinsma | onderzoeker | lectoraat Logopedie: Participatie door Communicatie
    Gerda Bruinsma
    • Onderzoeker
    • Lectoraten: Logopedie: Participatie door Communicatie

Taal Nederlands
Gepubliceerd in Nederlands Tijdschrift voor Logopedie
Jaar en volume 93 2
Trefwoorden taalontwikkelingstoornis, logopedie, voorzetselgebruik

Logopedie Participatie door Communicatie