Prof. dr. Elly de Bruijn (1960) is sinds 2007 lector Beroepsonderwijs. Zij combineert dat met bijzonder hoogleraarschap, van 2005-2015 aan de Universiteit Utrecht en sinds 2016 aan de Open Universiteit Nederland. Elly de Bruijn is sinds 2017 directeur van het Kenniscentrum Leren en Innoveren.

Elly stond als lector aan de basis van de oprichting van het Expertisecentrum docent HBO dat werkt aan de kwaliteit van het onderwijs bij Hogeschool Utrecht via professionalisering van de docenten. Ze is nauw betrokken bij de Master Expertdocent Beroepsonderwijs (MEB) voor (docenten beroepsgerichte vakken).

Elly studeerde onderwijspsychologie/onderwijskunde aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Eerder werkte ze achtereenvolgens als onderwijsopbouwwerker, onderzoeker en universitair docent aan de UvA en bij CINOP. In 1997 promoveerde zij op een studie over de relatie tussen de onderwijskundige vormgeving en het rendement van het kort middelbaar beroepsonderwijs.

Expertises

  • Beroepsonderwijs
  • Leren en ontwikkelen in beroepsonderwijs
  • Pedagogisch-didactische aspecten van het opleiden tot beroepsuitoefening

 


Projecten

Nieuws

Elly de Bruijn

Oratie Elly de Bruijn: Beroepsonderwijs verdient meer aandacht

Docenten in het beroepsonderwijs hebben te maken met frictie tussen twee werelden: onderwijs en arbeid. Je kunt die frictie constructief inzetten en zo het leren verder brengen.

Lees het artikel