Dagmar van Nimwegen | onderzoeker | lectoraat Chronisch Zieken

Dagmar van Nimwegen

Promovendus

Dagmar van Nimwegen, MSc (1993) behaalde in 2017 haar masterdiploma Chemistry, specialisatie Science, Management and Innovation (SMI) aan de Radboud Universiteit. Sinds juni 2018 is zij werkzaam als promovenda bij het lectoraat Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen en als docent bij de bacheloropleiding Verpleegkunde.

Tijdens haar afstudeerstage heeft Dagmar bij GGD Gelderland-Zuid onderzoek gedaan naar bescherming tegen infectiezieken en voor en tijdens de zwangerschap binnen de reformatorische bevolkingsgroep. Hierna heeft zij bij GGD Gelderland-Zuid en GAIN aan verschillende projecten rondom antibioticaresistentie gewerkt.

Dagmar's promotieonderzoek richt zich op psychosociale zorg na beroerte. Na beroerte krijgen veel mensen te maken met psychosociale gevolgen die het herstel kunnen belemmeren. Haar onderzoek zich op het ontwikkelen van een psychosociaal zorgprogramma dat aansluit bij de wensen en behoeften van patiënten en zorgverleners.

Expertises

  • Chronisch zieken
  • Beroerte
  • Psychosociale zorg

Projecten

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Dagmar van Nimwegen | onderzoeker | lectoraat Chronisch Zieken

Dagmar van Nimwegen

  • Promovendus
  • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen