Psychosociale zorg na beroerte (UPACT)

Mensen houden elkaar bij de polsen vast
Na een beroerte krijgen veel mensen last van psychosociale problemen zoals depressie of angst. Dit soort klachten belemmeren een voorspoedig herstel. 

Doel

In dit onderzoek ontwikkelen we een zorgprogramma voor psychosociale zorg van patiënten in het eerste jaar na een beroerte. Hiermee willen we psychosociale problemen vroegtijdig herkennen, opsporen en zo nodig behandelen.

Uitgangspunten

 • We gaan uit van de zorgen en behoeften van patiënten
 • Patiënten krijgen een behandeling die niet zwaarder is dan nodig (stepped-care-benadering)
 • Het programma is ingebed in de dagelijkse zorg aan patiënten in de hele stroke-zorgketen
 

Resultaten

Er wordt een psychosociaal nazorgprogramma voor het eerste jaar na beroerte ontwikkeld, dat a) psychosociaal welzijn na beroerte verbetert; b) aansluit bij de specifieke zorgen en behoeften van patiënten; en c) gebruikt kan worden in het reguliere zorgproces na beroerte. 

Looptijd

01 juni 2018 - 31 december 2024

Aanpak

In dit onderzoek worden de volgende deelstudies uitgevoerd:

 • Kwalitatief onderzoek naar de huidige psychosociale zorg na beroerte.
 • Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de wensen en behoeften van patiënten en zorgverleners.
 • Kwantitatief onderzoek naar de prevalentie, ernst en mate van psychosociale problemen in het eerste jaar na beroerte.
 • Literatuurstudie naar potentieel effectieve interventies voor psychosociaal welzijn.
 • Ontwikkeling psychosociaal nazorgprogramma.
 • Mixed methods-studie naar haalbaarheid van het psychosociale nazorgprogramma.

Betrokken HU-onderzoekers

Samenwerking met kennispartners

Dit programma ontwerpen we in nauwe samenwerking met zowel patiënten met een beroerte als zorgverleners die in de hele keten rond beroerte zorg verlenen aan deze patiënten.

 

Wil je samenwerken of heb je een vraag?

Dagmar van Nimwegen

 • Promovendus
 • Lectoraat: Proactieve zorg voor thuiswonende ouderen