De sociale kant van de energietransitie

Auteurs Maarten ter Huurne, Justin van Riel, Stijn Houben, Anton Boonen, Noël Franklin
Publicatiedatum 2023
Soort publicatie Rapport

Samenvatting

De energietransitie is sinds decennia een van de grootste veranderingen waar de Nederlandse samenleving mee te maken krijgt. Deze verandering gaat alle huishoudens en organisaties in Nederland aan en dient daarom ook, zoveel mogelijk, in samenspraak met hen te gebeuren. Elke transitie is namelijk mensgericht en daarom is het ook een sociale transitie. Als transities op een goede manier verlopen kan het ook kansen bieden op andere domeinen, zoals werkgelegenheid, sociale cohesie en gezondheid. Het is daarom een uitgelezen mogelijkheid om de energietransitie met elkaar aan te grijpen om én de overstap naar een fossielvrije samenleving te maken én de samenleving als geheel een stap vooruit te brengen. Het doel van dit onderzoek was om te verkennen hoe eigenaarschap van de bewoners van Smitsveen in Soest over de energietransitie kon worden bevorderd.

Aan deze publicatie werkten mee

Taal Nederlands
Trefwoorden energietransitie, sociale transitie

Maarten ter Huurne

Maarten ter Huurne

  • Onderzoeker
  • Research group: Duurzame Gemeenschappen