NSE 2021: HU-studenten kunnen zichzelf zijn en geven hoge waardering aan deskundigheid docenten

NSE

De betrokkenheid bij de opleiding, de deskundigheid van de docenten en de sfeer bij de opleidingen wordt door HU-studenten positief gewaardeerd. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête, een onderzoek naar studenttevredenheid door Stichting Studiekeuze123 in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De NSE werd dit jaar voor het eerst sinds 2018 gehouden. Zo’n 40 procent van de HU-studenten heeft de enquête ingevuld.

Betrokkenheid en sfeer

Betrokkenheid en contact met de opleiding scoren goed. 82 procent van de studenten voelt zich veilig om zichzelf te zijn bij de HU en 72 procent voelt zich thuis bij de opleiding. Na een jaar waarin het onderwijs noodgedwongen grotendeels op afstand plaats vond, is het opvallend dat de sfeer binnen de opleiding een hoge waardering krijgt. Zo’n 72 procent van de HU-studenten is hierover tevreden tot zeer tevreden.

Hoge waardering docenten

HU-studenten geven ook een hoge waardering aan hun docenten. HU-docenten zijn volgens studenten niet alleen vakinhoudelijk deskundig (79%), ook hebben zij veel kennis over de beroepspraktijk (75%).

Studiebegeleiding en toetsing

Zowel de kwaliteit van studiebegeleiding als de mate waarin toetsvormen aansluiten bij de inhoud van de leerstof kunnen nog verder aan waardering winnen bij HU-studenten. Respectievelijk 60  en 62 procent van de HU-studenten is hierover tevreden tot zeer tevreden. Voor de studiebegeleiding wordt al extra inzet gedaan en tijdens de corona pandemie heeft de HU een extra impuls gegeven aan de verbetering van de toetsing.

Over de NSE

In maart 2020 is bij wet vastgelegd dat alle NVAO-geaccrediteerde, bekostigde opleidingen in Nederland deelnemen aan de Nationale Studenten Enquête (NSE). De NSE wordt georganiseerd door Stichting Studiekeuze123, een onafhankelijke stichting die volledig wordt gesubsidieerd door het ministerie van OCW. De enquête afgenomen in de periode van 18 januari tot en met 14 maart 2021. Meer dan 840.000 studenten werden uitgenodigd om deel te nemen en de enquête werd door ruim 39 procent daarvan ingevuld.

Moeilijk vergelijken

Studiekeuze123 benadrukt dat de invloed van de coronacrisis het maken van vergelijkingen met voorgaande jaren bemoeilijkt. Ook de volledig nieuwe vragenlijst waarmee dit jaar voor het eerst is gewerkt, maakt vergelijkingen met eerdere jaren lastig.

Hogeschool Utrecht neemt het studentperspectief dat de NSE op de opleidingen biedt, mee in het interne monitoringssysteem HU in Kaart. HU in Kaart combineert diverse metingen (waaronder cijfers van de Vereniging Hogescholen, de HBO-Monitor en de NVAO-accreditaties) tot één meting van de opleiding, in het perspectief van de ontwikkeldoelen van opleidingen en van de prestaties van vergelijkbare opleidingen. HU in Kaart komt in juli 2021 met het integrale beeld van de kwaliteit van de opleidingen.

Voor meer informatie over de NSE: kijk op Studiekeuze123.

Deel dit artikel