Hogeschool Utrecht start nieuwe master Sustainable Business Transition

De economie staat op een kantelpunt, van een focus op winst, welvaart en groei naar een focus op duurzaamheid, waardecreatie en circulaire oplossingen. Innoveren is hierbij geen luxe meer maar een noodzaak. Met de nieuwe master Sustainable Business Transition gaat Hogeschool Utrecht professionals opleiden tot toekomstgerichte experts die transities begeleiden naar een duurzame bedrijfsvoering waarin sociale, milieukundige en economische waardecreatie samengaan. De opleiding gaat onder voorbehoud van accreditatie september 2022 van start.
Twee studenten scheiden hun afval in de HU gebouwen.

Klimaatverandering, toenemende druk op grondstoffen en afname van de biodiversiteit vormen grote risico’s voor het bedrijfsleven. Er is een transitie noodzakelijk naar een systeem dat zich richt op meervoudige waardecreatie voor mens en maatschappij. Daardoor is een grote behoefte ontstaan aan professionals die beschikken over kennis en vaardigheden op het snijvlak van economie, technologie, innovatie en duurzaamheid. Met de master Sustainable Business Transition (SBT) wil Hogeschool Utrecht aan die behoefte voldoen. De sterke internationale oriëntatie, de stevige theoretische basis in combinatie met de praktische oplossingsgerichtheid maken dat deze master mensen optimaal voorbereid op een rol als strategist en innovator voor het bedrijfsleven.

Sturende rol spelen

Jos Reinhoudt, Koplopersnetwerk MVO Nederland: “Multidisciplinair denken, future thinking, denken in scenario’s en over je eigen sector heen kunnen kijken zijn hele belangrijke vaardigheden die bedrijven nodig hebben. Daarvoor is deze master zeker relevant.”

Karel Schenk, PTP Design Lead van Heineken, sluit zich daarbij aan: “Deze master past bij onze behoefte. De arbeidsmarkt van Heineken en vele andere multinationals is internationaal. Het interdisciplinaire, holistische is een sterk punt van de opleiding. Veel zaken zullen in de toekomst anders zijn. Kun je daarmee omgaan, dan kun je een sturende rol spelen in het zoeken naar oplossingen. Ik zie dat terug in deze master.”

Business professional van morgen

De opleiding helpt professionals te specialiseren in duurzame bedrijfsontwikkeling en de circulaire economie. Ze leren onder andere om duurzame, circulaire en inclusieve businessmodellen te creëren en te evalueren. Ze leren na te denken over de ethische impact van bedrijfsmodellen op mens en milieu, met specifieke aandacht voor data-gedreven bedrijfsmodellen. Ook leren ze hun inzichten te koppelen aan praktische tools zoals ecosystem mapping voor het analyseren van de complexe netwerken rond organisaties. Zo worden inzichten uiteindelijk vertaald naar zakelijk succes met bruikbare strategieën die bijdragen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer informatie & aanmelden

De masteropleiding SBT biedt een directe doorstroommogelijkheid voor bachelorstudenten van Creative Business, International Business, Bedrijfskunde, Technische Bedrijfskunde, Commerciële Economie en andere opleidingen in het economische domein. De opleiding start in september 2022.

Wil je op de hoogte blijven en je als een van de eersten kunnen aanmelden? Stuur een mail naar mastersbt@hu.nl en we laten je weten wanneer de toelating opent.

Benieuwd naar dit programma? Lees dan verder op de opleidingspagina.

Deel dit artikel