Nieuwe HU-visie op onderwijs en onderzoek

Hogeschool Utrecht is een gemeenschap van bevlogen studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers. Onze gezamenlijke opdracht: werk maken van talentontwikkeling en innovatie. Hoe sterker de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk, hoe beter we in staat zijn om onze studenten te leren werken aan oplossingen voor de vraagstukken van deze tijd. Dat doen we vanuit de nieuwe HU-visie ‘Samen voor de toekomst’, die werd gepresenteerd tijdens de opening van het studiejaar 2022/2023.

De nieuwe visie is de leidraad voor al het onderwijs en onderzoek van de HU - en voor de samenhang tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk. De visie neemt onze missie als uitgangspunt: We willen toekomstgericht zijn en bijdragen aan een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. Daarom sluiten ons onderwijs en onderzoek aan op de maatschappelijke vraagstukken die we willen helpen oplossen. 

Vanuit dit vertrekpunt biedt de visie ontwerpdimensies voor ons onderwijs en onderzoek. Daarbij heeft de HU haar kennis en kunde op het terrein van onderwijs en onderzoek verenigd in vier expertisegebieden: Samen Gezond, Samen Duurzaam, Samen Lerend en Samen Digitaal. Met deze vier expertisegebieden brengt de hogeschool focus aan in onze bijdrage aan de maatschappelijke uitdagingen in de stad en regio Utrecht. Veel studenten, docenten en onderzoekers hebben meegedacht over deze HU-visie en ook hun inzichten hebben een plek gekregen in het document.

Samen voor de Toekomst schetst de contouren van wat Hogeschool Utrecht wil bereiken en geeft richting aan ons onderwijs, onderzoek, dienstverlening, beleid en vooral de samenwerking met elkaar en de beroepspraktijk. Meer weten? Download de visie hier.


Deel dit artikel