Mw. Prof. W.J.M. Scholte op Reimer (Wilma) benoemd tot voorzitter College van Bestuur HU

De Raad van Toezicht van Hogeschool Utrecht heeft Wilma Scholte op Reimer met ingang van 1 september 2023 benoemd tot voorzitter van het College van Bestuur. Wilma volgt Jan Bogerd op, die na het aflopen van zijn tweede termijn als voorzitter de HU gaat verlaten. Sinds 2020 is Wilma lid van het College van Bestuur.

“Ze is een verbindende bestuurder, enthousiast, inhoudelijk deskundig en professioneel, denkt in kansen en gaat uit van de kracht van de HU-gemeenschap”, zegt Guus van Montfort, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Daarbij is deze benoeming belangrijk voor de continuïteit: het in gang gezette beleid - zoals het ambitieplan – kan onverkort en op tempo blijven worden uitgevoerd. Ook kan de HU met Wilma aan het roer haar voortrekkersrol blijven vervullen.” 

Wilma Scholte op Reimer: “De afgelopen jaren heb ik met veel plezier en groeiende waardering met de HU-gemeenschap mogen samenwerken, waarbij de inhoudelijke expertise van de vele collega’s mij inspireert en enthousiasmeert. De verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk wil ik graag verder vormgeven. Dit wil ik ook blijven uitdragen in deze nieuwe uitdaging, zowel binnen de HU-gemeenschap als in de beroepspraktijk, in de stad en regio Utrecht en in de landelijke netwerken. En dat verhaal begint bij onze studenten, docenten, onderzoekers en medewerkers. Daarvoor blijf ik me graag inzetten.”

Annette Wind namens de Hogeschoolraad (HSR): “De HSR is erg ingenomen met deze benoeming: Wilma is een warme persoonlijkheid die oprecht geïnteresseerd is in het wel en wee van studenten en medewerkers en open staat voor de ideeën die de medezeggenschap inbrengt. Ze heeft in de afgelopen periode een grote bijdrage geleverd aan de positionering van het praktijkgericht onderzoek op de HU, het versterken van de onderzoekscapaciteit en de verbinding met het onderwijs. Ze staat midden in de samenleving en zal een positieve invloed hebben op het uitbreiden van de rol van de hogeschool bij het werken aan maatschappelijke vraagstukken. De raad ziet uit naar het vervolg van een vruchtbare samenwerking.”

Wilma Scholte op Reimer is sinds 1 februari 2020 lid van het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht. Zij heeft de portefeuilles onderzoeksbeleid, valorisatie, strategische marketing en communicatie en het alumnibeleid. Daarbij neemt zij het voortouw in het realiseren van de grote ambities van de HU in het praktijkgericht onderzoek. Dit heeft inmiddels vorm gekregen in de realisatie van de HU Visie op onderwijs en onderzoek welke richting geeft aan het onderwijs, onderzoek, dienstverlening, het beleid binnen de HU en de samenwerking met elkaar en de beroepspraktijk.

Wilma was voorheen werkzaam bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA), als Decaan Faculteit Bewegen Sport en Voeding en Decaan Faculteit Gezondheid. In deze rol was Wilma Scholte op Reimer integraal verantwoordelijk voor het functioneren van twee HvA faculteiten met in totaal 6.500 studenten in zeven bacheloropleidingen, een professionele master en een Europese wetenschappelijke master. Zij is, naast haar werk als collegelid bij de HU, nog aan de UvA verbonden als Bijzonder Hoogleraar Complexe Zorg.

De benoeming van Wilma betekent ook dat de Raad van Toezicht start met de werving van een nieuw lid voor het College van Bestuur. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat in de komende maanden een nieuw lid benoemd gaat worden. 

Fotografie: Marleen Stoker

Deel dit artikel