MaakJeStap helpt professionals uit regio Utrecht succesvol met Leven Lang Ontwikkelen

Je kent het vast. De twijfel speelt op en je vraagt je wel eens af: zit ik nog goed? Waar liggen baankansen? Welke opleidingen, trainingen of cursussen kan ik volgen? Wat kost een coach en wat levert me dat op? Het digitale platform MaakJeStap is sinds de lancering dit jaar door 34.000 geïnteresseerden bezocht en is hard op weg hét regionale platform voor een leven lang ontwikkelen (LLO) te worden.

Een leven lang ontwikkelen? Dat klinkt als de titel van een willekeurig managementboek. Maar er wordt toch echt iets anders mee bedoeld. De baan voor het leven bestaat niet meer. Tot je 67e werken bij een baas en dan met een gouden horloge afscheid nemen, is verleden tijd. Om gedurende je hele loopbaan over de juiste vaardigheden te beschikken, zul je niet alleen in je jonge jaren maar je ook op latere leeftijd moeten blijven ontwikkelen. Zo ontwikkel je jezelf ‘een leven lang’ en blijf je productief.

Om mensen uit de regio Utrecht een goede indruk van hun mogelijkheden te geven, is er sinds kort de website MaakJeStap (www.maakjestap.nl). De site bundelt het opleidings- en ontwikkelaanbod voor om- bij- en herscholing vanuit acht opleiders die samen Beroepsonderwijs Utrecht (BOU) vormen. De website heeft in 2022 ruim 1.000 mensen doorverwezen naar een aangesloten opleidingspartner. 

Naast het opleidingsaanbod biedt de website ook andere diensten, zoals inzicht krijgen in je eigen vaardigheden, advisering en begeleiding. Door de populariteit van MaakJeStap is het met recht het platform voor een volgende stap in jouw loopbaan. 

Inmiddels is ook Universiteit Utrecht als opleider toegetreden. Ook private aanbieders zullen straks een plek hebben op het platform. De bestuurders van BOU tekenden donderdag 13 oktober jl. samen met Universiteit Utrecht een overeenkomst voor verdere samenwerking en het blijvend helpen van de beroepsbevolking van de regio Utrecht. Ook werd er stilgestaan bij het succes van MaakJeStap.

Ontwikkelingen in de regio

Het belang van het platform wordt ook nog eens versterkt door (regionale) ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zo is er een groot tekort aan mensen in de 
zorg, onderwijs, ICT, techniek en de creatieve sector. Sectoren die cruciaal zijn voor maatschappelijke en economische ontwikkeling. Bovendien is arbeidsmobiliteit in 2021 sterk toegenomen. Dit betekent dat meer mensen van baan naar baan gaan. Deze trend zet door. Het geldt niet alleen voor mobiliteit binnen sectoren, dus mensen die binnen hun eigen branche een nieuwe baan vinden, maar ook voor daarbuiten. En dat laatste is hard nodig om de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen.

Alles op één plek

Om mensen in de regio Utrecht echt de gelegenheid te geven om zich goed te kunnen oriënteren op een volgende stap; of dat nu een andere baan is, een cursus, opleiding of coach, zijn er meerdere partijen nodig. Het vraagt om een intensieve samenwerking tussen werkgevers, publieke en private opleiders, leerwerkloketten, regionale mobiliteitsteams, scholingsfondsen en overheden. Het aanbod, de dienstverlening en financiering om tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt te komen, zijn immers sterk versnipperd. Dit is dan ook de essentie van de samenwerking in de Utrecht Talent Alliantie (UTA) en de kern van de Nationaal Groeifonds Aanvraag LLO Katalysator in de regio Utrecht; om aanbod, dienstverlening en financiering effectief te bundelen en samenwerking tussen de betrokken partijen te intensiveren.

Meer over MaakJeStap

De regio Utrecht is met MaakJeStap koploper in het bundelen van de dienstverlening voor leven lang ontwikkelen en intersectorale mobiliteit. Het platform komt nu van de start-up-fase in de scale-up-fase, waarin de dienstverlening wordt uitgebreid en de samenwerking met relevante partijen wordt versterkt en verbreed. 

De initiatiefnemers van MaakJeStap die verenigd zijn in Beroepsonderwijs Utrecht, zijn: ROC Midden Nederland, Hogeschool Utrecht, MBO Amersfoort, Marnix Academie, MBO Utrecht, Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Nimeto en Grafisch Lyceum Utrecht. Dit netwerk kent ook zogenaamde associate leden die de ontwikkelingen binnen het netwerk op afstand volgen en situationeel bijdragen aan de ambities.

Deel dit artikel