Keuzegids Hbo 2020: haalbaarheid van de studie en 4 Topopleidingen bij de HU

Op 30 oktober is de Keuzegids Hbo 2020 verschenen, een vergelijkingsgids van opleidingen van Nederlandse hogescholen. De HU deelt de laatste plaats op deze ranking met Hogeschool van Amsterdam. Het aantal topopleidingen bij de HU neemt toe van drie naar vier. Actueel is het thema van de Keuzegids: haalbaarheid van de studie, een thema waar de HU veel in investeert.

De Keuzegids Hbo is voor 70 procent gebaseerd op de uitslagen van de Nationale Studenten Enquête (NSE), uitgevoerd door Studiekeuze123. Dit jaar hebben de hogescholen bij monde van Vereniging Hogescholen besloten om medewerking aan de NSE 2019 stop te zetten, vanwege uitvoeringsproblemen. Voor cijfers over de studenttevredenheid is daarom de NSE 2018 als bron gebruikt, waarbij wat andere accenten zijn gelegd.

Topopleidingen

De Keuzegids Hbo kent jaarlijks het predicaat Topopleiding toe aan opleidingen die volgens de gids tot de beste van Nederland behoren in hun vakgebied. Het aantal Topopleidingen van de HU is  toegenomen van drie naar vier. Naast Medische hulpverlening, Mondzorgkunde en de opleiding Fysiotherapie is nu ook de bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde een Topopleiding.

Haalbaarheid van de studie

Het thema van de Keuzegids Hbo 2020 is ‘haalbaarheid van de studie’, met aandacht voor studiedruk en studielast. Ook voor Hogeschool Utrecht is haalbaarheid een belangrijk thema. Inmiddels zijn er 16 opleidingen die het Bindend Studie Advies (BSA) niet meer hanteren, om studenten meer kans te geven de opleiding succesvol te voltooien. Studenten krijgen bij de HU advies en begeleiding van hun studieloopbaan- of leerteambegeleider, studentendecanen, studentpsychologen en keuzeadviseurs. Op de website HU Helpt zijn alle vormen van begeleiding, advies, trainingen en supportgroepen onlangs bij elkaar gebracht. Het is een van de manieren waarop de HU werkt aan studentsucces, een van de ambities uit ons ambitieplan HU in 2026.

Accreditaties en instellingstoets

Alle degree-opleidingen van de HU zijn door de NVAO geaccrediteerd. Ook ontving de HU op 10 juli 2019 het certificaat van de Instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) van de NVAO. Daarnaast zijn de kenniscentra van de HU dit jaar positief gevisiteerd volgens het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO). Deze expertoordelen over de kwaliteit van de HU worden echter slechts in beperkte mate meegewogen in de Keuzegids 2020.

Diploma HU en arbeidsmarkt

In de Hbo Monitor 2018 blijkt dat alumni van de HU voor het overgrote deel werken op een passend niveau met goede arbeidsvoorwaarden. Het gemiddelde bruto uurloon steeg ten opzichte van vorig jaar en is hoger dan het landelijk gemiddelde. Het gemiddelde bruto uurloon onder alumni van de HU steeg met 0,53 euro naar 16,03 euro. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde onder alumni van vergelijkbare opleidingen. Tegelijk daalde de werkloosheid onder HU-alumni van 3,3 procent naar 2,8 procent, aldus de HBO-Monitor.

Deel dit artikel