HU met vlag en wimpel geslaagd voor NVAO-toets

Op woensdag 10 juli 2019 ontving het College van Bestuur van Hogeschool Utrecht (HU) het certificaat voor de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) uit handen van NVAO-voorzitter dr. Anne Flierman. De HU heeft deze toetsing eind 2018 doorlopen en met dit slagen is de instellingsaccreditatie voor een periode van zes jaar verlengd. De toetsing door de NVAO draait om de vraag of de hogeschool goede kwaliteit levert met haar onderwijs. Onder meer of een instelling haar visie op goed onderwijs realiseert en ook voortdurend aan ontwikkeling en verbetering blijft werken.

We hebben het ons niet gemakkelijk gemaakt en stellen hoge eisen aan onszelf. Dat we voldoen aan de ITK is een belangrijke, onafhankelijke bevestiging dat we op de goede weg zijn”, aldus collegevoorzitter Jan Bogerd. “We hebben een intensieve tijd achter de rug door de implementatie van het nieuwe concept onderwijsinnovatie, de verandering van zes faculteiten naar 23 instituten en de concentratie van ons onderwijs en onderzoek op de campus op het Utrecht Science Park en onze locatie Amersfoort. Dit alles hebben we samen voor elkaar gekregen en we mogen als HU-gemeenschap ronduit trots zijn op dit positieve oordeel van de NVAO. Absoluut een groot compliment voor onze studenten, docenten en medewerkers!”

Kwaliteitsdriehoek

Het behalen van de ITK is de uitkomst van onderzoek door een NVAO-auditcommissie in het najaar van 2018. De commissie sprak uitgebreid met studenten, docenten, onderwijsmanagers, lectoren, werkveldvertegenwoordigers, directeuren, medezeggenschap, bestuursleden en de Raad van Toezicht.

“Het panel heeft waardering voor de wijze waarop de instelling op centraal en decentraal niveau in voortdurende dialoog staat met de kwaliteitsdriehoek, en daarbij docenten, studenten en het werkveld betrekt”, aldus het NVAO-eindrapport. “De onderwijsvisie is niet alleen actueel dankzij de periodieke afstemming op het werkveld, ook is ze volgens het panel studentgericht. Verder is de onderwijsvisie vertaald naar expliciete uitgangspunten voor kwaliteitszorg.”

Het behalen van het ITK-certificaat is van belang voor alle opleidingen binnen de HU. Met het voldoen aan de ITK is de generieke kwaliteit aangetoond, waardoor de opleidingen zich bij (her)accreditatie slechts op vier criteria hoeven te laten toetsen. Dat scheelt tijd, geld en energie die de HU kan investeren in de verdere ontwikkeling van gewild onderwijs en aan de positieve werking van de HU-gemeenschap. 

Bekijk hier het volledige NVAO rapport.

Foto: Jan Bogerd en Anne Flierman samen met twee docenten en twee studenten tijdens de overhandiging van het certificaat.

Deel dit artikel