Katarina Jerkovic-Cosic benoemd tot bijzonder hoogleraar ACTA

Katarina Jerković-Ćosić, lector Innovaties in de Preventieve Zorg, is door de Universiteit van Amsterdam (UvA) benoemd tot bijzonder hoogleraar Publieke Gezondheid en Mondzorg. Zij zal zich gaan richten op inbedding van mondzorg binnen de publieke preventieve gezondheidszorg, vooral bij sociaal maatschappelijke risicogroepen. De bijzondere leerstoel is ingesteld door de HU en gaat in per 1 september 2022.  
Bron: ©KIRSTENVANSANTEN

‘’Na een lange periode van grote verbeteringen in de volksgezondheid nemen de gezondheidsverschillen binnen de Nederlandse bevolking weer toe. Recente maatschappelijke ontwikkelingen hebben de kloof tussen arm en rijk verder vergroot. Vooral in de mondzorg is dit extra goed zichtbaar; de toegang hiertoe is voor steeds meer mensen niet langer vanzelfsprekend. Dit raakt in het bijzonder mensen met een lage sociale-economische positie, terwijl zij juist de groep vormen met het hoogste risico op mondziekten”, vertelt Katarina Jerković-Ćosić.

Integrale aanpak

Jerković-Ćosić gaat onderzoeken welke initiatieven ondernomen moeten worden om preventieve maatregelen en adequate preventieve mondzorg te bieden aan de groep die nu niet door de mondzorgprofessionals wordt bereikt. Goede preventieve mondzorg hoeft niet alleen door de mondzorgprofessionals te worden geleverd, maar ook ander zorg- en welzijnsprofessionals. Een structurele interprofessionele samenwerking en inbedding in de publieke gezondheid is nodig.

“Om verder verval in de mondgezondheid van kwetsbare mensen te voorkomen moeten we, in samenwerking met andere sectoren, naast professionele mondzorg inzetten op gezondheidsbevordering vanuit publieke gezondheid. Om het gezondheidszorgsysteem effectief en blijvend te kantelen, is het noodzakelijk om het succes van preventie te laten zien. Met het onderzoek vanuit de leerstoel ga ik bijdragen aan het bevorderen van gezond gedrag in een gezonde, veilige en sociale leefomgeving”, aldus Jerković-Ćosić.

 

ACTA

Katarina Jerković-Ćosić is lector Innovaties in de Preventieve Zorg bij de HU. Binnen dit lectoraat onderzoekt zij interventies en mogelijkheden om preventieve zorg tijdig in te zetten en anders te organiseren zodat preventieve maatregelen echt de groep bereiken die ze het meest nodig heeft. Het lectoraat van de HU en het Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) werken al langere tijd samen. Het onderzoek vanuit de leerstoel en de onderzoekers van het lectoraat kunnen elkaar goed versterken. 

De leerstoel is gevestigd binnen sectie Maatschappij en Mondgezondheid (MMG) van ACTA. Met de leerstoel zal de verbinding van activiteiten tussen ACTA en HU geïntensiveerd en uitgebreid worden. De aanstelling van de bijzondere leerstoel is voor een dag in de week gedurende vijf jaar.

 

Deel dit artikel