Intensievere samenwerking tussen Koninklijke Landmacht en Hogeschool Utrecht

Kennisdeling en onderzoek, co-creatie met het onderwijs, inzet van studenten en uitwisseling van personeel zijn belangrijk voor de Koninklijke Landmacht om snel te kunnen reageren op veranderende omstandigheden. Daarom hebben de Koninklijke Landmacht en Hogeschool Utrecht besloten de onderlinge samenwerking te versterken. De bezegeling van deze samenwerking vond vanochtend plaats op de Kromhoutkazerne; het hoofdkwartier van de Landmacht. Het is de aanzet voor meer uitwisselingsactiviteiten tussen beide organisaties.

De landmacht werd vertegenwoordigd door Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Martin Wijnen en de commandant van het Territoriaal Operatiecentrum (TOC) kolonel Piet Hagenaars. Namens Hogeschool Utrecht zaten directeur Instituut voor Veiligheid, Michel Dingarten, en adviseur innovatie Joris Colijn aan tafel.

Intensiveren

Binnen het TOC is het Kenniscentrum Nationale Inzet belegd en de opleiding Integrale Veiligheidskunde valt onder het Instituut voor Veiligheid. Het zijn met name deze twee partijen die de samenwerking gaan intensiveren. De eerste activiteiten in het kader van de samenwerking hebben al plaatsgevonden. Zo liepen twee studenten in het voorjaar stage bij het TOC toen het operatiecentrum een groot Amerikaans militair transport via de haven in Vlissingen voorbereidde.

Later vandaag verzorgde kolonel Hagenaars een gastcollege voor Hogeschool Utrecht bij wijze van bekroning van de samenwerking. Het onderwerp was: Nationale Inzet Defensie tijdens COVID-19 en in het bijzonder de rol van het TOC.

Noodzaak

Commandant Landstrijdkrachten Wijnen benadrukte de noodzaak van samenwerking tussen de landmacht en civiele partners in Nederland: “Dreigingen zijn complex, divers en onvoorspelbaar. De kwetsbaarheid van Nederland en van mensen over de hele wereld is toegenomen. Daarom zoeken wij samenwerkingen met civiele partijen zoals het bedrijfsleven, hulpdiensten en vanzelfsprekend ook kennisinstituten.”

Hogeschool Utrecht ziet in deze samenwerking extra kansen voor studenten: Michel Dingarten: “Het instituut voor veiligheid gaat samenwerken met Defensie om studenten makkelijker de mogelijkheid te geven tot het doen van onderzoek en stage bij Defensie. Inhoudelijk ligt Integrale veiligheidskunde dicht aan tegen Defensie: denk bijvoorbeeld aan crisismanagement en crowd management. Een deel van onze studenten houdt van de cultuur en het takenpakket dat bij Defensie mogelijk is en dat willen we voor hen faciliteren.

Daarnaast ziet Hogeschool Utrecht (HU) het als een maatschappelijke taak om samen met organisaties, studenten en onderzoekers kennis te ontwikkelen en oplossingen te creëren voor praktijkvraagstukken in de veranderende samenleving. Hiervoor werkt de HU formeel en informeel samen met een aanzienlijke groep bedrijven en organisaties.

Deel dit artikel