opleidingsplek studenten logopedie in nieuw spraaktaalcentrum 'STAP'

Op 15 september jl. opende de Nederlandse Stichting Voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) het Spraaktaalcentrum Amsterdamse Poort-STAP: een innovatief spraaktaalcentrum voor jonge kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Het STAP biedt op één plek: spraak- en taaldiagnostiek, een behandelgroep voor kinderen met TOS en twee eerstelijns-logopediepraktijken. Het STAP is óók een opleidingscentrum voor studenten Logopedie van Hogeschool Utrecht.

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) verloopt het leren van taal niet vanzelf. Er is geen duidelijke oorzaak voor. Kinderen met TOS hebben meer moeite met praten en soms ook met het begrijpen van taal dan hun leeftijdgenootjes. Ze maken vaak moeilijker contact met anderen. Ze kunnen niet goed duidelijk maken wat ze willen, voelen en hebben meegemaakt. Niet goed kunnen praten kan ook invloed hebben op het leren. Door het vroeg opsporen van spraaktaalproblemen kan de behandeling op jonge leeftijd beginnen. Zo kunnen de beste resultaten worden geboekt.

De zorg op één plek

In het STAP kunnen kinderen nu terecht voor een gehooronderzoek, een diagnose én behandeling. Niet alleen is dit fijn voor kinderen en hun ouders, deze geconcentreerde zorg betekent ook dat logopedie-professionals optimaal van elkaar kunnen leren. Op het STAP volgen daarom ook studenten Logopedie van de Hogeschool Utrecht (HU) colleges en lopen zij stage, in samenwerking met docenten en onderzoekers van de HU. Zo ontstaat er een mooie verbinding tussen praktijk en theorie. Professionals in de dop krijgen onderwijs van hoge kwaliteit en worden voorbereid op werken in de TOS-keten.

Gezond & Wel

De participatie in het STAP past goed in de onderwijsopvatting van de HU. In maart 2023 opende het zelf het HU GEZOND&WEL Centrum op het Utrechts Science Park. Hier werken studenten van zorgopleidingen en van welzijnsopleidingen samen in de praktijk, ondersteund door docenten en onderzoekers.

Deel dit artikel