HUgenotenprijs voor Mathieu Soesbergen en Jacqueline Nuysink

Tijdens de opening van collegejaar 2019-2020 ontvingen student Mathieu Soesbergen en onderzoeker en docent Jaqueline Nuysink de Hugenotenprijs. Hogeschool Utrecht (HU) reikt jaarlijks de HUgenotenprijs uit aan mensen die een buitengewone bijdrage hebben geleverd aan de hogeschool. De prijs werd uitgereikt door Anton Franken, lid van het College van Bestuur van de HU. 

Mathieu Soesbergen

Persoonlijke omstandigheden kunnen het volgen van een studie ingewikkelder maken. Mathieu Soesbergen heeft daar zelf ervaring mee. Nu zet hij zijn ervaring in om te helpen om onbelemmerd studeren voor andere studenten mogelijk te maken. Hij richtte een ‘Powerplatform’ op, waarin studenten elkaar helpen en met de HU meedenken over wat nodig is. Daarnaast is hij lid van de Stuurgroep studeren+, die is ingesteld om te zorgen dat het Actieplan studeren+ uitgevoerd wordt. Door zijn actieve inzet en kennis, ervaring en begrip van belemmeringen om te studeren helpt Mathieu de HU om een toegankelijkere hogeschool te worden. "Mathieu is een voorvechter van inclusie," aldus Anton Franken. 

Jacqueline Nuysink

Hoe maak je als hogeschool impact? Hoe zorg je voor innovatie? Een goed samenspel tussen onderwijs en onderzoek met de beroepspraktijk is daar essentieel voor, volgens de HU-filosofie. “Het is zeldzaam dat deze filosofie succesvol tot uiting komt in één persoon. Dr. Jacqueline Nuysink, docent en onderzoeker, vernieuwer en autoriteit op het gebied van kinderfysiotherapie is zo’n persoon,” aldus Franken.

Jacqueline is hoofd van de specialisatie Kinderfysiotherapie van de opleiding master Fysiotherapie en post-doctoraal onderzoeker bij het lectoraat Leefstijl & Gezondheid. Ze is trekker bij de ontwikkeling van de eerste bekostigde Master in de Fysiotherapie in Nederland en de drijvende kracht achter de flexibilisering van de Master kinderfysiotherapie. In 2017 werd de onderwijsleeromgeving van deze master tijdens de NVAO-accreditatie als excellent beoordeeld. Bij deze innovaties betrekt ze het werkveld, waarin ze zelf ook actief is, intensief.

Daarnaast trekt ze onderzoeksprojecten, begeleidt ze promovendi en stimuleert ze haar docententeam om te participeren in het lectoraat. Voor het werkveld organiseert zij (internationale) scholingen en congressen. “Jacqueline doet dit alles niet door zichzelf op de voorgrond te zetten, maar gaat voor de ‘goede zaak’. Ze is een verbinder, innovator en coach met visie en daadkracht,” volgens Franken.

De HUgenotenprijs

De HUgenotenprijs wordt jaarlijks uitgereikt door het College van Bestuur van de HU, aan een ‘HUgenoot’: een docent, medewerker of student die op inspirerende, creatieve en betrokken wijze een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan de hogeschool en de maatschappij. De prijs bestaat uit een ereteken met de vorm van een zoutkristal aan een ketting of in een dasspeld en is ontworpen door kunstenaar Willem Noyons.

Deel dit artikel