HU verlengt Compensatieregeling Bachelor Medische Hulpverlening

Hogeschool Utrecht (HU) heeft besloten om de aanmeldingsprocedure van de compensatieregeling voor studenten Bachelor Medische Hulpverlening (BMH) met drie maanden te verlengen. Studenten kunnen zich nu tot 1 juni 2020 aanmelden. Het gaat om een regeling voor een groep studenten die in de periode 2010-2013 is gestart met deze opleiding en vertraging heeft opgelopen door een tekort aan stageplaatsen. 

Dit tekort aan stageplaatsen had verschillende oorzaken. Als gevolg van de economische crisis van destijds werd de behoefte aan zorgprofessionals minder groot dan verwacht. Daarnaast was het beroep Medisch Hulpverlener nog niet geregistreerd volgens de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG). Dat leidde ertoe dat minder stageplaatsen beschikbaar waren voor de BMH-studenten.  
 
De compensatieregeling vloeit voort uit een gerechtelijke uitspraak na een claim van een aantal studenten als gevolg van de opgelopen studievertraging en een verminderd arbeidsperspectief. Inmiddels zijn er door de verbeterde arbeidsmarkt voldoende stageplaatsen beschikbaar voor studenten BMH en is sinds 2017 - mede op verzoek van Hogeschool Utrecht en de zorgsector - een experimenteerregel van kracht voor het beroep Medisch Hulpverlener in de wet BIG.  
 
Ben je (oud)student BMH en met je studie gestart in 2010, 2011, 2012 of 2013 en heb je vertraging opgelopen, dan vind je hier meer informatie over of en hoe je in aanmerking kunt komen voor de compensatieregeling.

Deel dit artikel