HU-studenten ontwikkelen app voor medische pati├źntinformatie

Studenten van de HU-opleidingen ICT en Technische Bedrijfskunde hebben een app ontwikkeld waarin patiënten die thuis beademd worden hun medische gegevens kunnen bewaren. Ze ontwikkelden de app in opdracht van het Centrum voor Thuisbeademing van het UMC Utrecht. Bij de ontwikkeling zijn patiënten nauw betrokken.

De app is een aanvulling op de Elektronische patiëntendossiers (EPD). Een EPD bevat alleen de  medische patiëntengegevens van van één enkele organisatie, zoals een ziekenhuis. Terwijl patiënten die thuis beademd worden meestal behandeld worden door specialisten van diverse ziekenhuizen. Bijvoorbeeld een neuroloog bij het ene ziekenhuis, thuisbeademing bij het UMCU en een revalidatiearts op een derde locatie.

Medische adviezen

Michael Gaytant, internist bij het UMC Utrecht: “Stel, zo’n patiënt breekt een been omdat hij uit zijn rolstoel is gevallen en komt in een voor hem onbekend ziekenhuis. Op de spoedeisende hulp zijn de artsen onvoldoende bekend met zijn neurologische ziekte en de combinatie met de beademing maakt het al helemaal ingewikkeld. De operatie aan het been is dan het minste probleem. Zo’n patiënt moet bijvoorbeeld uitkijken met de vorm van narcose, de pijnmedicatie, de houding tijdens de revalidatie. Als zo’n patiënt thuishulp heeft bij de beademing – bijvoorbeeld als er frequent slijm uit het beademingsbuisje moet worden gezogen, dan kan hij niet op een gewone chirurgie-afdeling liggen. Hij moet dan naar de intensive care, hoewel hij maar een simpele beenbreuk heeft. In zo’n situatie is het heel zinnig dat de patiënt zijn belangrijkste gegevens bij zich heeft. Dus: wie hij is, zijn thuissituatie en professionele achtergrond én zijn medische informatie: welke ziekte hij heeft, welke behandelaar en waarop gelet moet worden bij fysiotherapie, revalidatie, narcose en medicatie; welke vorm van beademing hij heeft, welke instellingen de machine heeft,  de afdeling waar iemand mag liggen, maar ook algemene medische adviezen die met de zeldzame ziekte te maken hebben.”

De ontwikkeling van de app

Studenten Technische Bedrijfskunde onderzochten wat er nodig was voor het maken van een prototype van de app. Studenten ICT hebben vervolgens – in samenspraak met het UMC en een patiënt die ALS heeft – het prototype ontwikkeld. Met de patiëntenvereniging is er een panel georganiseerd over de doorontwikkeling van de app. Gaytant: “De studenten hebben aangetoond dat de gegevens uit ons EPD te importeren zijn in de app en ook weer op een andere locatie te ontsluiten zijn. Ik ben ervan overtuigd dat dit niet alleen een oplossing is voor onze patiëntengroep, maar dat het voor alle patiënten in Nederland een mooie tool zou zijn.”

Studenten Technische Bedrijfskunde onderzochten wat er nodig was voor het maken van het prototype

Het project is geïnitieerd door Jong UMC, een denktank van jonge professionals binnen het UMC Utrecht die aan belangrijke vraagstukken binnen de zorg werkt. Jong UMC heeft een samenwerking gestart tussen het Blockchainlab van Hogeschool Utrecht, Centrum voor Thuisbeademing van het UMC Utrecht en patiëntenvereniging Spierziekten Nederland. Het Blockchainlab coördineert projecten waarin studenten met blockchaintechnologie oplossingen voor bedrijven en andere organisaties maken in de domeinen Health, Supply Chain en Fintech.


Deel dit artikel